Nyheder 2018

Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift

Det forberedende arbejde med tilbagebetalingen af EU-produktionsafgift til tidligere sukkerroedyrkere for årene 1999 og 2000 er i fuld gang. Nærmere information om fremgangsmåden kan forventes i løbet af maj.


Betaling for roefrø – automatisk modregning eller egen betaling af faktura

Roefrø betales i henhold til Brancheaftalen af dyrkerne den 15. juli. Nordic Sugar vil ud-sende et spørgeskema, om man selv ønsker at stå for betalingen af fakturaen – ellers vil det ske automatisk via en modregning i Slutopgørelsen den 15. juli.


Ændret hybridordning – senest levering frem til 10. december og fleksibilitet

Hybridordningen ændres som oplyst fra en dato-styret ordning til en mere smidig markstyret ordning. Herved kan egne leverancer blive fordelt over første del af kampagnen, men maksimalt frem til 10. december. Mængdegrænsen er endvidere nu opjusteret til 30 procent, og Nordic Sugar lover fleksibilitet. Samtidig udsættes fristen for tilmelding til den 20. marts 2018.


Selvkørere, husk fristen 15. marts

Selvkørere skal være opmærksom på fristen den 15. marts, såfremt man ønsker at tilmelde sig til hybridordningen. Tilsvarende er fristen den 15. marts, såfremt man ikke ønsker at rense sine roer i hele kampagnen.


Nye vedtægter og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

På Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling den 5. marts 2018 stemte et stort flertal for forslaget til nye vedtægter, som bl.a. indeholder en reduktion af bestyrelsen til 10 med-lemmer. Anita Halbye og Helge Danneskiold-Samsøe blev nyvalgt til bestyrelsen.


Beretning og årsrapport fra Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling

Danske Sukkerroedyrekeres generalforsamling den 5. marts 2018 blev afholdt i Sakskøbing. Islag og snefygning udfordrede deltagerne, men omkring 240 havde trodset vejret og var mødt frem. Bestyrelsens beretning og årsrapport for 2017 kan hentes her på siden.


Generalforsamling i Danske Sukkerroedyrkere

Danske Sukkerroedyrkere har generalforsamling den 5. marts 2018, kl. 9.30 i Sakskøbing. I forlængelse af generalforsamlingen vil der være indlæg ved CMO Erik Bertelsen, Nordzucker om udviklingen i EU’ sukkermarked her efter sukkerkvoternes ophør.


Ad-hoc sukker kontrakter til 2018

Nordic Sugar har på sin hjemmeside åbnet for tegning af Ad-hoc sukker kontraktmængde til 2018-sæsonen. Danske Sukkerroedyrkeres regneark her på siden er opdateret til beregning heraf. Ad-hoc sukker indgår som en mulighed i Brancheaftalen.


Datasukker

Der er nu åbnet for ordningen med datasukker. Ønsker man som dyrker at benytte ordningen, kan man i rubrikken til højre her på forsiden formidle sine kontaktoplysninger og information om over- eller underskud af sukker og benytte listen til at kontakte hinanden.