2017 - 2019 inkl.

2017 - 2019 inkl. Fra og med 2017 er Brancheaftalen i henhold til EU-forordningen opdelt i selve Brancheaf-talen med hovedelementerne, hvortil der som bilag indgår en Leveringskontrakt, der inde-holder information om roeprisen, tillæg m.v. Leveringskontrakten er udformet som en ens-lydende standardskabelon gældende for alle dyrkere, hvor hver enkel dyrker får en indivi-duel tilrettet Leveringskontrakt med deres specifikke kontrakttype og kontraktmængde.

Aftaler for perioden:

Brancheaftale for perioden 2017-2019 inkl. (9/1 2017)

- Bilag: Leveringskontrakt (9/1 2017)

- Bilag: Vilkår for roelogistik– transport af egne roer (9/1 2017)

BEMÆRK at tabelen i bilaget er opdateret den 15/5 2017

- Opdateret tabel til ovenstående bilag (15/5 2017)


- Tillægsaftale om roepriser 2018 og 2018-2020 samt ekstrabetaling for roer leveret i kampagnen 2016 (14/6 2017)