Nyheder 2009

Ny aftale vedr. salg af overskudsroer 2009

Aftalen indebærer, at prisen for overskudsroer i intervallet fra 100 - 105 % reduceres til 180 kr. pr. ton 16 % roer + alle normale tillæg, inkl. fragttilskud. Et salg er frivilligt for den enkelte dyrker. Hvis man ikke ønsker at sælge, overføres overskudsmængden til 2010.


Kontraktbørsen er afsluttet

Kontraktbørsen for handel med sukkerkontrakter sluttede den 12. august 2009, og resultatet blev en ligevægtspris på 501 kr pr. ton polsukker. Der er således tale om en markant stigning fra august 2008, hvor prisen var 3 kr pr. ton.


Kontraktbørsen åbnes igen fra 3. til 12. august 2009

Kontraktbørsen for køb og salg af sukkerkontrakter åbnes i perioden fra den 3. august 2009 til den 12. august 2009, kl. 12.00.


152 mio. kr udbetalt fra EUs omstruktureringsordning

I juni 2009 har FødevareErhverv udbetalt ialt 152 mio. kr til sukkerroedyrkerne som kompensation for salget af sukkerkvote til EU. Salget til EU har givet mange spørgsmål om indvirkningen i forhold til kontraktmængden, beløb, beskatning og forpagningsforhold.


Nyt samarbejde på Sofiehøj

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning, Nordic Seed A/S og Abed Fonden etablerer samarbejde på Sofiehøj.


Nordic Sugar

Nordzuckers køb af Danisco's sukkeraktiviteter er nu afsluttet med overtagelse den 2. marts 2009.


Salg af Danisco Sugar til Nordzucker afsluttet

Danisco oplyser, at salget af Danisco Sugar til Nordzucker nu kan afsluttes. Prisen er sat til 5,45 mia. kr (mod tidligere 5,6 mia. kr.). Virksomheden forventes at blive overdraget 2. marts 2009.


Generalforsamling 2009
Levering til nærmeste fabrik

Princippet om "levering til nærmeste fabrik" indebærer, at man som udgangspunkt altid kan påregne at levere sine roer til nærmeste fabrik, og såfremt man pålægges at levere til en fjernere beliggende fabrik, får man godtgjort hele merudgiften til den ekstra transport.