Nyheder 2010

Kontraktbørsen er afsluttet

Kontraktbørsen for handel med sukker kontraktmængde sluttede den 1. september 2010, kl. 12.00, og resultatet blev en ligevægtspris på 800 kr. pr. ton polsukker.


Se indlæg fra dyrkermøderne

Se Danske Sukkerroedyrkeres indlæg på dyrkermøderne i Sorø, Maribo og på Falster om den nye Brancheaftale.


Brancheaftale for 2011 - 2014

Den færdige Brancheaftale for 2011-2014 inkl. kan nu læses her på siden. Se også tillægsaftalen vedr. overskudssukker i 2010.Informationsmøder om ny Brancheaftale

Danske Sukkerroedyrkere afholder informationsmøder med gennemgang af den nye 4-årige Brancheaftale på sukkerroer.


Produktionsafgift retur til sukkerroedyrkerne

En afgørelse ved EU-domstolen har klarlagt, at EU i årene 2002, 2003, 2004 og 2005 netto har opkrævet for meget i produktionsafgift på sukkerroer. Sukkerroedyrkere i disse år har derfor mulighed for at få tilbagebetalt den for meget opkrævede afgift, i alt 1,1 mio. kr.


Generalforsamling 2010

Danske Sukkerroedyrkere afholdt generalforsamling den 22. februar 2010 i Sakskøbing. På trods af snevejr fra morgenen var generalforsamlingen velbesøgt med ca. 350 fremmødte.


Ny brancheaftale på plads

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar A/S har indgået en ny fireårig brancheaftale. Den sætter fokus på at udnytte mulighederne i markedet og på fortsat god lønsomhed og konkurrencekraft.


Sukkerroer 2010 Fagligt nyhedsmøde

Invitation til Fagligt nyhedsmøde tirsdag den 2. februar 2010 kl. 12.30 i Sakskøbing Sportscenter, Sakskøbing