Nyheder 2014

27. september 2015 - ultimativ deadline for at få EU-produktionsafgift retur

Arbejdet med tilbagebetalingen af EU-produktionsafgiften til sukkerroedyrkere fra årene 2002-2005 er tæt på målet. Aktuelt mangler kun 126 ud af de tidligere ca. 6.100 dyrkere, og et beløb på 0,4 mio. kr ud af de totale 161,4 mio. kr.


EU-produktionsafgift - oplysninger mangler på mange tidligere dyrkere

Arbejdet med tilbagebetalingen af EU-produktionsafgiften til sukkerroedyrkere fra årene 2002-2005 er godt i gang, men efter første udbetalingsrunde står det klart, at NaturErhvervstyrelsen mangler bankkontooplysninger på mange - tjek listen!


Kontraktbørsen afsluttet med en ligevægtspris på 750 kr.

Kontraktbørsen for handel med sukker kontraktmængde sluttede den 28. august 2014, kl. 12.00, og resultatet blev en ligevægtspris på 750 kr pr. ton polsukker.


Tjek om du kan få EU-produktionsafgiften retur

Sukkerroedyrkere i dyrkningsårene 2002, 2003, 2004 og 2005 skal have EU-produktionsafgift retur for de pågældende år. Tjek NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, om du automatisk er på listen.


Kontraktbørsen for handel med sukkerkontrakter

Kontraktbørsen for handel med sukkerkontrakter er åben i perioden den 13. - 28. august 2014, kl. 12.00. På børsen kan der gives bud på både køb og salg af kontraktmængde.


Ingen aftale om 2015-roepris før sommerferien

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har konstateret, at det ikke har været muligt at nå til enighed før sommerferien om en roepris for 2015.


86 mio. kr. EU-produktionsafgift retur til dyrkerne for årene 2001-05

EU har opkrævet for meget i produktionsafgift fra sukkerroedyrkerne og sukkerindustrien i årene 2001-05. Inkl. renter udgør beløbet i alt 161,4 mio. kr, hvoraf ca. 86 mio. kr er dyrkernes andel og skal tilbagebetales til de daværende dyrkere.


Generalforsamling i Danske Sukkerroedyrkere, 3. marts 2014

Ca. 300 sukkerroedyrkere og gæster deltog i Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling den 3. marts 2014 i Sakskøbing. Beretning, statistik og årsrapport kan hentes her.