Nyheder 2015

Høje udbytter - mulighed for overførsel af overskudsroer til 2016

Høje udbytter - mulighed for overførsel af overskudsroer til 2016


Utilfredsstillende sen betaling for overførselsroer

Acontobetalingen fra Nordic Sugar for overførselsroer fra 2014 til 2015 kommer først med Aconto-2 udbetalingen den 15. november 2015. Danske Sukkerroedyrkere finder dette sene udbetalingstidspunkt utilfredsstillende i henhold til Brancheaftalens formulering, men tidspunktet ligger fast.


Nyhed om Kontraktbørs

Kontraktbørsen afsluttet med en ligevægtspris på 500 kr. Kontraktbørsen for handel med sukker kontraktmængde sluttede den 25. august 2015, kl. 12.00, og resultatet blev en ligevægtspris på 500 kr pr. ton polsukker.


Landtrafik.dk

På Landtrafik.dk kan man bl.a. få et overblik over regler for køretøjer til landbrugs- og ma-skinstationsarbejde og ”Trafik Appen”. Hjemmesiden er udviklet af Færdselsgruppen, som er dannet af 5 af landbrugets brancheorganisationer herunder Danske Sukkerroedyrkere.


Kontraktbørsen for sukkerkontrakter kører fra 12. til 25. august 2015

Kontraktbørsen for handel med sukkerkontrakter er planlagt til at køre i perioden den 12. - 25. august 2015. I denne periode kan man indgive bud på køb og salg af sukkerkontraktmængde med virkning for sæsonen 2016.


Større roeareal i 2016

Nordic Sugar melder ud, at de i 2016 forventer at kontrahere en sukkermængde, som mindst svarer til sukkerkvoten. Dette indebærer en forøgelse af roearealet med 20 % i forhold til 2015. Det kan også blive aktuelt på ny at kontrahere industrisukker til 2016.


Brancheaftale for 2015-2016, inkl.

Den nye Brancheaftale for 2015-2016, inkl. kan hentes her. Den afløser den tidligere aftale, som udløb efter 2014. Brancheaftalen omhandler forhold vedr. dyrkning og levering af sukkerroer og er indgået mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar.


Reception for Jørn Dalby den 10. april 2015

Formanden for Danske Sukkerroedyrkere Jørn Dalby fylder 60 år og har samtidig 25 års jubilæum i Danske Sukkerroedyrkeres bestyrelse. I den anledning vil det glæde Danske Sukkerroedyrkere at se forretningsforbindelser, venner og kollegaer til reception fredag den 10. april 2015, kl. 13.00 på restaurant Sukkertoppen i Sakskøbing.


Regneark opdateret med funktion vedr. overførsel fra 2014 og 2015

Danske Sukkerroedyrkeres regneark til beregning af indtægten samt afregningstidspunktet for roerne er nu opdateret, så man kan indsætte overførslen af sukker fra 2014 til 2015. Herved får man en mere præcis beregning af indtjeningen fra roerne leveret i 2014-kampagnen.Opdateret regneark på roeprisen for 2014 og 2015

Danske Sukkerroedyrkeres regneark til beregning af indtægten fra kvoteroer, industriroer og overskudsroer samt til beregning af afregningstidspunktet er nu opdateret med de nye priser for 2015.


Aftale om ny Brancheaftale for 2015 og 2016 samt roepris for 2015

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået en aftale om en ny 2-årig Brancheaftale gældende for dyrkningsårene 2015 og 2016 samt en 1-årig aftale om roeprisen for 2015.