Nyheder 2016

Brancheaftalen næsten på plads

Den nye Brancheaftale indgået mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar for den kommende 3-årige periode er nu på plads – næsten da! Nærmere information kan læses i det nye nummer af Sukkerroe-Nyt, som udkommer den 9. december.


Færdselskontrol målrettet PTM-værdien

Politiet har aktuelt færdselskontrol på vejene, hvor fokus bl.a. er rettet på overholdelse af PTM-værdien. Værdien fremgår af typepladen på traktoren og angiver, hvor meget traktoren må trække.


Ministerbesøg i roemarken

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen var den 1. oktober på besøg på Lolland-Falster, hvor turen bl.a. gik til en roemark og sukkerfabrikken i Nykøbing.


Offentliggørelse af prøveoptagninger

Det samlede resultat af prøveoptagningerne offentliggøres ikke. Der er tale om en beslutning taget af Nordic Sugar / Nordzucker koncernen.


Brancheaftale og Leveringskontrakt

EU-forordningen bestemmer, at der fremover – udover en Brancheaftale – skal udformes en udførlig Leveringskontrakt mellem sukkerproducenten og dyrkerne.


Status på Brancheaftale og detaljer om transport m.v.

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er i færd med at udarbejde den samlede Brancheaftale, hvor hovedpunkterne blev aftalt og meldt ud i begyndelsen af august.


Prøveoptagninger oplyses kun på regionalt niveau

Nordic Sugar offentliggør af konkurrencehensyn ikke et samlet resultat af 1. prøveoptagning for hele Danmark. I stedet informeres om de regionale resultater under ”Mine sider”.


Opdateret regneark for 2017

Danske Sukkerroedyrkeres regneark til beregning af indtægten fra sukkerroer i 2017 er opdateret.


Hovedprincipper for dyrkning og levering af sukkerroer til Nordic Sugar i perioden 2017/18 - 2019/20

Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere har aftalt de overordnede kontraktvilkår, som ligger til grund for tilmelding til roedyrkning senest den 12. august 2016.


Fremtidstilpasset sukkerproduktion i Danmark på plads

Nordzucker-koncernen og Danske Sukkerroedyrkere er netop blevet enige om de sidste punkter i brancheaftalen og fastlægger dermed rammerne for en langsigtet konkurrencedygtig sukkerpro-duktion i Danmark


Aftale på plads

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har nu indgået en aftale om vilkår og roepris for 2017. Aftalen indeholder et kompromis, hvor den tilbudte pris fra Nordic Sugar på den etårige kontrakt forhøjes svarende til ca. 270 kr pr. ha. Alle øvrige vilkår er uforandrede i forhold til det tidligere udmeldte. Samtidig er det aftalt at forlænge tilmeldingsfristen frem til den 12. august. Nærmere information følger snarest mulig fra begge parter.


Nordic Sugar overtræder EU-forordningen

NaturErhvervstyrelsen slår fast, at der skal indgås en Brancheaftale mellem dyrkerne og industrien før, der kan indgås en leveringskontrakt mellem en sælger (roedyrker) og en virksomhed (Nordic Sugar).


Afvis truslerne fra Nordic Sugar

Nordic Sugar truer med, at man mister sin kontrakt i 2017, hvis man ikke indsender den bindende tilmelding om roedyrkning på deres vilkår og priser inden den 5. august. Det sker både på deres hjemmeside og ved henvendelser fra dem i disse dage.


Regneark til beregning af roepris og DB 2

Vi har fra Danske Sukkerroedyrkere udarbejdet et regneark, som man kan benytte til beregning af roepris og DB 2 i sukkerroer for 2017.


Massiv opbakning på dyrkermøder

Der var massiv opbakning fra ca. 470 dyrkere til møderne i Sakskøbing og Slagelse den 15. juli 2016. Møderne var indkaldt med to dages varsel af Danske Sukkerroedyrkere på baggrund af Nordic Sugars ensidige udspil for 2017. Der var stor opbakning til foreningen og enighed om at afvise Nordic Sugars prisudspil og anmodning om at indsende en bindende interessetilmelding.


Informationsmøder fredag den 15. juli 2016

Danske Sukkerroedyrkere inviterer alle sukkerroedyrkere til informationsmøder om den aktuelle situation. Møderne afholdes fredag den 15. juli 2016. - Kl. 9.00 i Sakskøbing Sportscenter, P. Hansensvej 15 i Sakskøbing - Kl. 13.00 på Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse


Ensidig og uacceptabel fremgangsmåde fra Nordic Sugar

Nordic Sugars har den 11. juli 2016, uden enighed med Danske Sukkerroedyrkere, informeret om vilkårene for roedyrkningen i 2017, herunder med deres tilbud på en roepris. Fra Danske Sukkerroedyrkere fraråder vi kraftigt, at man reagerer på Nordic Sugars opfordring til at komme med en bindende interessetilmelding.


Generalforsamling i Danske Sukkerroedyrkere, den 7. marts 2016

På Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling i Sakskøbing, den 7. marts 2016 var der deltagelse af ca. 428 dyrkere og gæster. Beretning, statistik og årsrapport kan hentes her.


Usikkerhed om sukkerkontrakter - hvad har man fra 2017 og frem?

Fristen for handel med sukkerkontraktmængde er forlænget til den 31. marts 2016, men nye krav fra Nordic Sugar har skabt yderligere usikkerhed om, hvad man har fra 2017 og frem. Læs nærmere i informationsbrevet udsendt fra Danske Sukkerroedyrkere, hvor man også kan læse om den problematiske situation for bortforpagtere og forpagtere.


Aftale om roepris 2016

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået aftale om roeprisen for 2016 med en uændret pris for kontraktroer i forhold til 2015.


Status på ejerskab/omsættelighed af sukkerkontrakterne

Aktuel status – sidste frist for handel med sukkerkontraktmængde er den 1. marts 2016. Læs nærmere i informationsbrevet udsendt til alle sukkerroedyrkere.