Nyheder 2017

Opdateret ark til beregning af roeprisen for 2017

Danske Sukkerroedyrkeres regneark til beregning af indtjeningen i sukkerroerne for 2017 er opdateret med en specifik beregning af roeprisen på kontraktniveau samt afregnings-tidspunktet.


Frustrationer over manglende leveringsplaner og transportordningen

Mange dyrkere er frustrerede over manglende leveringsplaner og forhold i den nye transportordning. Fra Danske Sukkerroedyrkere er vi i tæt kontakt med Nordic Sugar om problemerne og arbejder for en snarlig løsning.


Fradraget for jord reduceres til det halve fra d. 14. – 21. oktober

De ekstraordinære våde forhold og vanskelige optagningsforhold medfører, at fradraget for jord reduceres til det halve i perioden fra den 14. – 21. oktober 2017. Reduktionen er aftalt mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar.


Vinder principiel retssag vedr. færdsel med traktor og vogn

Danske Sukkerroedyrkere har ved retten i Nykøbing F. vundet en principiel retssag om færdsel med traktor og vogn. Retten har frifundet en landbrugsmedhjælper og dermed givet ham medhold i, at han ikke havde mulighed for at holde ind til siden på den pågældende vejstrækning.


Opdateret regneark

Der var desværre en fejl i regnearket, som blev lagt på hjemmesiden i går til brug for beregning på 2018-roeprisen – ny opdateret udgave.


Information om 16 pct. roepriser, regneark og informationsmøder

De eksakte roepriser angivet for roer med 16 % sukkerindhold foreligger nu, og desuden kan man nu hente Danske Sukkerroedyrkeres opdaterede regneark for 2018. Endvidere mindes om informationsmøderne den 22. og 23. juni 2017 i Nakskov, Rønnede og Nykøbing F.


Aftale på plads om roeprisen for 2018

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået en aftale om roeprisen for 2018. Aftalen indeholder en stigning i prisen på den 1-årige kontrakt med variabel pris med ca. 270 kr pr. ha. Endvidere er der aftalt en ekstraordinær betaling til roerne leveret i 2016 på ca. 155 kr pr. ha.


Forventer at udsende information i juni om roekontrakten for 2018

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar drøfter aktuelt vilkårene i roekontrakten for 2018. Målsætningen er en aftale og udmelding herom i juni måned.


Taber den første af to principielle retssager vedr. færdsel med traktor og vogne

Den første af to principielle retssager om færdsel med traktor og vogne er blevet afgjort ved retten i Nykøbing F, og sagen er desværre tabt. Danske Sukkerroedyrkere har anlagt sagen på vegne af en roedyrker, der havde fået en bøde for ikke at tage tilstrækkelig hensyn til den øvrige færdsel.


Slutafregning for 2016-kampagnen fremrykkes

Slutafregningen for 2016-kampagnen kommer allerede til udbetaling til dyrkerne den 15. juli i stedet for den 10. november 2017. Den gode nyhed fra Nordic Sugar blev oplyst i forbindelse med Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling i sidste uge.


Stor tilslutning til Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling

Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling den 6. marts 2017 i Sakskøbing havde stor tilslutning med omkring 345 deltagere. Bestyrelsens beretning samt den udleverede sukkerstatistik og årsrapport for 2016 kan hentes her på siden.


Generalforsamling i Danske Sukkerroedyrkere den 6. marts 2017

Danske Sukkerroedyrkere har generalforsamling den 6. marts 2017, kl. 9.30. Der forventes over 400 deltagere til generalforsamlingen, som finder sted i Sakskøbing.


Opdateret regneark

Danske Sukkerroedyrkeres regneark til beregning af indtægten fra sukkerroer er opdateret med en efterkalkule for 2016-kampagnen.


Færdigunderskrevet Brancheaftale mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar

Brancheaftalen for den 3-årige periode fra 2017 til og med kampagnen 2019 mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er nu underskrevet og kan hentes her på siden. Fredag den 13. januar afholdes der informationsmøder om transportvilkår.


De sidste detaljer er på plads

De sidste detaljer i Brancheaftalen for 2017-19 er nu på plads, og tilsvarende er nogle udestående punkter på transport af roerne også forhandlet på plads. Den endelige Brancheaftale samt information om transport forventes således at blive informeret ud i næste uge.