Aftale på plads om roeprisen for 2018

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået en aftale om roeprisen for 2018. Aftalen indeholder en stigning i prisen på den 1-årige kontrakt med variabel pris med ca. 270 kr pr. ha. Endvidere er der aftalt en ekstraordinær betaling til roerne leveret i 2016 på ca. 155 kr pr. ha.

Jørn Dalby, formand for Danske Sukkerroedyrkere, udtaler:

  • Det er positivt, at der er opnået en aftale om roeprisen for 2018 – herved er der skabt grundlag for en tidlig planlægning og kontrahering til 2018. Vi anbefaler, at alle nu ser på muligheden for at tegne kontrakt, hvor det som altid er op til hver enkel dyrker at regne på, om roerne er en attraktiv afgrøde på sin bedrift. Jørn Dalby peger videre på, at med den indgåede aftale og prisstigning håber vi fra Danske Sukkerroedyrkere, at vi hermed får kontraheret en roemængde, så både dyrkernes og sukkerfabrikkernes kapacitet udnyttes fuldt ud.
Jørn Dalby udtaler videre:
  • Det er positivt, at Nordic Sugar under forhandlingerne har afsat et ekstraordinært beløb på 5 mio. kr til 2016-roerne (ca. 155 kr pr. ha). Nordic Sugars regnskabsresultat i 2016/17 endte lige under grænsen på 250 mio. kr, som udløser et resultattillæg, og vi betragter den ekstraordinære udbetaling som udtryk for, at de gerne havde set overskudsmodellen virke til fordel for dyrkerne. Fra 2017 er grænsen for resultattillægget sat ned til 200 mio. kr, og vi håber, at det vil medvirke til et pristillæg for dyrkerne, som har valgt de variable kontraktmodeller.

Fire kontrakttyper
Aftalen indebærer, at der til 2018 udbydes fire kontrakttyper.
Disse er fordelt på to 1-årige kontrakter med henholdsvis fast og variabel pris samt to 3-årige kontrakter med tilsvarende fast og variabel pris.

Den 3-årige kontrakt med variabel pris er ny til 2018, mens de tre andre kontrakttyper tilsvarende blev udbudt til 2017.
Dyrkerne kan vælge at tegne en af disse kontrakttyper, eller man kan vælge en kombination af to eller flere alt efter temperament.

Kontrakterne med variabel pris er i lighed med 2017 bundet op på Nordic Sugar regnskabsresultat med tillæg/fradrag i forhold til et EBIT-resultat på 200 mio. kr. I den variable pris indgår også en variabel afregning for pulpen afhængig af Nordic Sugars salgspris på roepiller.

Prisstigning på den 1-årige kontrakt med variabel pris
Den 1-årige kontrakt med variabel pris indeholder en prisstigning på ca. 270 kr pr. ha i forhold til 2017.

Priserne på den 1-årige kontrakt med fast pris samt den 3-årige kontrakt med fast pris er uændrede i forhold til 2017.

Vælger man den nye 3-årige kontrakt med variabel pris, har man mulighed for at opnå den højest mulige roepris, hvilket skal afvejes i forhold til, at man binder sig for en flerårig periode.

Man skal med de 3-årige kontrakter også være opmærksom på, at det 3. år i kontrakten (2020-dyrkningssæsonen) ligger ud over den nuværende Brancheaftales løbetid, og kontrakten vil således i 2020 blive omfattet af eventuelle nye elementer i den kommende Brancheaftale. Det understreges, at den aftale pris ligger fast i hele den 3-årige periode.

De specifikke priser på roer med 16 % sukkerindhold vil inden længe blive lagt her på hjemmesiden.

Tilsvarende vil vi fra Danske Sukkerroedyrkere snarest opdatere vores regneark i Excel, som vi anbefaler, at man benytter til at regne på den nye roepris for 2018. Regnearket vil blive lagt her på hjemmesiden, når det er klart.

Ekstraordinær udbetaling på 5 mio. kr til 2016-roerne
På baggrund af det positive regnskabsresultat for 2016/17 udbetaler Nordic Sugar et ekstraordinært beløb på i alt 5 mio. kr til 2016-roerne. Beløbet fordels på kontraherede og leverede roer, dvs. kvoteroer og kontraherede industriroer. Beløbet vil i gns. udgøre ca. 155 kr pr. ha. Beløbet kommer til udbetaling sammen med Slutopgørelsen for 2016 den 15. juli 2017.