De sidste detaljer er på plads

De sidste detaljer i Brancheaftalen for 2017-19 er nu på plads, og tilsvarende er nogle udestående punkter på transport af roerne også forhandlet på plads. Den endelige Brancheaftale samt information om transport forventes således at blive informeret ud i næste uge.

I december meldte vi ud, at Brancheaftalen indgået mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar for den kommende 3-årige periode næsten var på plads. De sidste detaljer og beregninger om afregningstidspunkterne manglede dog. Desuden opstod der efterfølgende nogle udfordringer i forhold til principperne for fastlæggelse af transportsatser for selvkørere under den nye transportordning. Disse sidste ting er nu faldet på plads og mangler blot at blive skrevet ind i det øvrige materiale.

Det forventes derfor, at den endelige Brancheaftale for 2017-19 informeres ud i næste uge. Aftalen vil blive lagt på Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugars hjemmesider – aftalen vil således ikke blive udsendt på tryk til dyrkerne.

Tilsvarende vil der komme information ud om den kommende transportordning, hvor dyrkerne herefter indenfor en frist på ca. 2 uger skal give besked om, hvorvidt de ønsker at indgå i Nordic Sugars transportordning eller selv vil stå for transport af deres roer.