Færdigunderskrevet Brancheaftale mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar

Brancheaftalen for den 3-årige periode fra 2017 til og med kampagnen 2019 mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er nu underskrevet og kan hentes her på siden. Fredag den 13. januar afholdes der informationsmøder om transportvilkår.

Brancheaftalen indeholder markante ændringer i forhold til tidligere, hvilket bl.a. skyldes omlægningen af EU’s markedsordning med ophør af sukkerkvoter i EU. En ændring der har overflødiggjort mange af de hidtidige bestemmelser knyttet til kvoteordningen.

Hertil kommer forandringer med henblik på at optimere konkurrenceevnen, herunder en ændring af konceptet for transport af roerne til fabrikkerne. Her overtager Nordic Sugar transporten af roerne, men den nye ordning giver dog fortsat dyrkerne mulighed for selv at stå for transporten af deres roer til fabrikken, såfremt de ønsker det.

”Vores mål har igennem hele forløbet været at opnå de bedst mulige vilkår for roedyrkningen, så roerne også i fremtiden kan indgå som en vigtig afgrøde i markplanlægningen. Der er både fordele og ulemper i aftalen set med den enkelte dyrkers øjne, men vi har arbejdet hårdt på at få en aftale, der er så fleksibel som muligt for alle roedyrkere”. Udtaler Jørn Dalby formand for Danske Sukkerroedyrkere.

Brancheaftalen består i henhold til EU-forordningen af selve Brancheaftalen, hvortil der som bilag indgår en Leveringskontrakt, der bl.a. indeholder information om roeprisen, tillæg m.v. Leveringskontrakten er udformet som en enslydende standardskabelon gældende for alle dyrkere. Efterfølgende får hver enkel dyrker fra Nordic Sugar en individuel Leveringskontrakt med deres specifikke kontraktmængde.
Som et yderligere bilag til Leveringskontrakten indgår: "Bilag 2: Vilkår for roelogistik - Transport af egne roer", der omhandler vilkårene for dyrkere, der ønsker selv at transportere deres roer til fabrikkerne.

Disse 3 dele kan her hentes som separate dokumenter:
- Brancheaftalen
- Leveringskontrakten
- Bilag 2: Vilkår for roelogistik - Transport af egne roer

Informationsmøder om transportvilkår fredag den 13. januar 2017
Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere afholder sammen informationsmøder om transportvilkårene for primært dyrkere, der påtænker selv at køre deres roer til fabrikkerne. Baggrunden er, at alle dyrkere vil blive bedt om senest den 23. januar at melde tilbage, hvorvidt man ønsker at indgå i Nordic Sugars transportordning eller selv stå for transporten af sine roer.

Møderne afholdes på fabrikkerne i Nakskov og Nykøbing fredag den 13. januar 2017 – der kræves tilmelding til disse møder. Se nærmere omtale på Nordic Sugars hjemmeside www.sukkerroer.nu