Fradraget for jord reduceres til det halve fra d. 14. – 21. oktober

De ekstraordinære våde forhold og vanskelige optagningsforhold medfører, at fradraget for jord reduceres til det halve i perioden fra den 14. – 21. oktober 2017. Reduktionen er aftalt mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar.

 

Fradraget vil i perioden herved blive reduceret med 50 %, således at der kun fradrages 2,50 kr for hvert procentpoint renheden er under 88 procent. Den nuværende takst er 5 kr pr. procentpoint i renhed jf. Brancheaftalens punkt 16.2.

 

Reduktionen i fradraget sker for at imødekomme den store indsats, som dyrkerne lægger for dagen med henblik på at få roer leveret til fabrikkerne under forhold, hvor optagningsforholdende er vanskelige, og hvor roerne i nogle tilfælde kan blive leveret med en forholdsvis stor andel af jord.