Opdateret regneark

Danske Sukkerroedyrkeres regneark til beregning af indtægten fra sukkerroer er opdateret med en efterkalkule for 2016-kampagnen.

Danske Sukkerroedyrkeres regneark til beregning af indtægten samt afregningstidspunktet for roerne er nu opdateret med en efterkalkule for 2016 samt 2015. Her er bl.a. indsat skillelinjen i leveringsprocenten mellem kvoteroer og overskudsroer efter flytning af roer (kvoteudjævning). Denne er tidligere på måneden oplyst af Nordic Sugar til 107,1 % for 2016.

Hent arket for 2015 og 2016

Det nuværende regneark på hjemmesiden for 2017 vil blive opdateret på et senere tidspunkt, således at det tilsvarende er muligt at beregne f.eks. afregningstidspunktet for roerne.

Hent arket for 2017 (fra 24. august 2016)