Taber den første af to principielle retssager vedr. færdsel med traktor og vogne

Den første af to principielle retssager om færdsel med traktor og vogne er blevet afgjort ved retten i Nykøbing F, og sagen er desværre tabt. Danske Sukkerroedyrkere har anlagt sagen på vegne af en roedyrker, der havde fået en bøde for ikke at tage tilstrækkelig hensyn til den øvrige færdsel.

Danske Sukkerroedyrkere overvejer nu, om sagen skal ankes.

Den anden af de to sager skal for retten den 24. maj 2017. Her går anklagen på samme forhold, men sagen er dog ikke helt identisk med den første sag.

Danske Sukkerroedyrkeres advokat i sagen, Jørgen Thomsen, fra Advokatfirmaet Drachmann redegør for afgørelsen således:
”Ved Retten i Nykøbing Falster er en landmand blevet idømt en bøde på kr. 1.000 for overtrædelse af færdselslovens § 22, stk. 2. Reglen pålægger førere af langsomt kørende, pladskrævende køretøjer at være særligt opmærksom på bagfra kommende færdsel, hvis kørebanen er smal eller bugtet eller der er modkørende færdsel, således at overhaling af det langsomtkørende køretøj vanskeliggøres. Foreligger der sådanne forhold, skal føreren efter bestemmelsen lette overhaling, eksempelvis ved at føre dette ud til siden, så snart dette er muligt. Landmanden havde ført en traktor med to tilkoblede vogne, der var læsset med roer, med en samlet længde på 18,75 m og en bredde på 2,5 m over en strækning i bymæssig bebyggelse på ca. 1,5 km. Traktortoget havde derved ”trukket en hale” på 13 biler, uden at han førte køretøjet ud til siden, selv om der på strækningen var to befæstede vigepladser.

Kørslen fandt sted på en landevej i bymæssig bebyggelse med en generel hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Der var ikke modkørende færdsel. Der var en dobbelt varslingslinje midt på kørebanen, men ikke modkørende færdsel. Retten lagde til grund, at vejforløbet på det pågældende sted var ”smalt eller bugtet” og dermed omfattet af bestemmelsen. Vejen er på den pågældende strækning helt lige. Af de to vigepladser var den ene en buslomme på 25 m med et efterfølgende parkeringsareal på 43 m (i alt 68 m fra start til slut) og den anden en P-plads på 24 m.

Den mulige forsinkelse af bagved kørende biler, har været ca. 1 min. på den pågældende strækning.” (Forskel mellem kørsel den pågældende strækning med en hastighed på henholdsvis 50 km/t og 30 km/t.)”