Nyheder 2018

Møde for selvkørere / hybridkørere den 3. januar 2019 i Nakskov

Danske Sukkerroedyrkere indbyder til mødet, hvor vi fra foreningen vil samle op på de særlige forhold og udfordringer, der er gældende for selvkørere / hybridkørere. Formålet med mødet er at samle indspil til, hvordan vi fremover gerne ser ordningen for selvkørere /hybridkørere udformet i den nye Brancheaftale.


Nyt nr. af Sukkerroe-Nyt med bl.a. NBR’ information om roesorter til 2019

Det nye nr. af Sukkerroe-Nyt kan nu hentes her på hjemmesiden. Bladet indeholder bl.a. NBR’ detaljerede information om årets sortsresultater og sorter til dyrkning i 2019, samt en opfordring fra Jørn Dalby til at regne en ekstra gang på den nye mulighed for yderligere kontrahering til 2019.


Opdaterede regneark for 2018 og 2019

Man kan her på siden nu hente et udvidet regneark til beregning af indtjeningen i roerne 2018 – det er udbygget til at indlægge tal for egne leverancer og beregning af afregnings-tidspunkter. Desuden er arket til beregning af indtægten i roerne 2019 opdateret med de nye fragtsatser fra 0-20 km.


Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift – Landbrugsstyrelsen mangler oplysninger fra 1.400 tidligere dyrkere

Tjek Landbrugsstyrelsens liste om du eller din nabo er blandt de tidligere dyrkere, der skal indsende oplysninger. Efter første runde af tilbagebetalingen på 43 mio. kr den 25. oktober 2018 mangler Landbrugsstyrelsen oplysninger fra ca. 1.400, hvor udbetalingen ikke lykkedes i første omgang.


EU-produktionsafgiften er nu udbetalt

De 43 mio. kr fra den tidligere EU-produktionsafgift er den 25. oktober 2018 udbetalt til de daværende sukkerroedyrkere tilbage i 1999 og 2000. Har man ikke modtaget pengene i løbet af nogle dage eller har nye kontakt/bankoplysninger, bedes man kontakte Landbrugsstyrelsen.


43 mio. kr klar til tilbagebetaling til sukkerroedyrkerne

43 mio. kr fra tidligere EU-produktionsafgifter er nu klar til udbetaling til de tidligere sukkerroedyrkere tilbage i 1999 og 2000. Alle sagsforhold er nu på plads hos myndighederne, og pengene overføres i slutningen af oktober. De tidligere dyrkere skal i første omgang ikke selv foretage sig noget.


Manglende situationsfornemmelse hos Nordic Sugar

Nordic Sugar starter den første fabrik allerede den 25/9, selvom roerne endnu ikke er udviklet og klar til optagning efter sommerens tørke. Fra Danske Sukkerroedyrkere har vi foreslået dobbelt op på tillæg for tidlig levering for at få det til at glide via frivillige leveringer i starten, men Nordic Sugar udviser en mangel på situationsfornemmelse og foretrækker tvang på trods af årets tørke og alvorlige situation for dyrkerne.


Kampagnestart – stort behov for sen start

Som følge af tørken har roerne brug for så lang en tilvækst som muligt her i efteråret. Nor-dic Sugar fastsætter starttidspunktet for kampagnen, men fra Danske Sukkerroedyrkere har vi et kraftigt ønske om så sen en start som mulig.


Regneark vedr. roepris 2019

Danske Sukkerroedyrkeres regneark med roeprisen for 2019 kan nu hentes her. Arket kan benyttes til at beregne en forventet indtægt fra sukkerroerne i 2019, hvor man kan indlægge sine egne forventninger til udbytte m.v.


Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift – afventer afklaring fra myndighederne

Som tidligere oplyst skal de daværende sukkerroedyrkere og Nordic Sugar have tilbagebetalt en EU-produktionsafgift for årene 1999 og 2000. Vi afventer fortsat en afklaring fra myndighederne, og processen er derfor endnu ikke så langt som tidligere forventet.


Aftale om roeprisen for 2019

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået en aftale om roeprisen for 2019. Aftalen indeholder en uændret basispris på de to 1-årige kontrakttyper. Hertil kommer en forbedring i EBIT-modellen, som ligger bag både den 1-årige og 3-årige kontrakt med vari-abel pris. Som følge af markedssituationen med den lave sukkerpris i EU er der et prisfald på de to 3-årige kontrakttyper.


Mål at få fastlagt roekontrakt og roepris for 2019 i begyndelsen af juli

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar drøfter aktuelt vilkår og pris for roekontrakten 2019. Målsætningen er en aftale og udmelding herom i begyndelsen af juli, så man har optimale muligheder for at planlægge næste års afgrøder og roeareal.


Positivt med fremrykket slutafregning for 2017-kampagnen

Nordic Sugar har fremrykket udbetalingen af slutafregningen for 2017-kampagnen, således at betalingen sker allerede her den 9. maj i stedet for normalt den 15. juli. Fra Danske Sukkerroedyrkere finder vi det særdeles positivt med dette tiltag til gavn for dyrkernes aktuelle likviditet.


EU-forbud mod Gaucho

EU vedtog den 28. april et forbud mod brugen neonicotinoider, hvilket bl.a. rammer bejdsemidlet Gaucho, der bruges på roefrø. Sukkerroer er således også omfattet af forbuddet, selvom planten ikke blomstre og således ikke udgør en risiko for bierne.


Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift

Det forberedende arbejde med tilbagebetalingen af EU-produktionsafgift til tidligere sukkerroedyrkere for årene 1999 og 2000 er i fuld gang. Nærmere information om fremgangsmåden kan forventes i løbet af maj.


Betaling for roefrø – automatisk modregning eller egen betaling af faktura

Roefrø betales i henhold til Brancheaftalen af dyrkerne den 15. juli. Nordic Sugar vil ud-sende et spørgeskema, om man selv ønsker at stå for betalingen af fakturaen – ellers vil det ske automatisk via en modregning i Slutopgørelsen den 15. juli.


Ændret hybridordning – senest levering frem til 10. december og fleksibilitet

Hybridordningen ændres som oplyst fra en dato-styret ordning til en mere smidig markstyret ordning. Herved kan egne leverancer blive fordelt over første del af kampagnen, men maksimalt frem til 10. december. Mængdegrænsen er endvidere nu opjusteret til 30 procent, og Nordic Sugar lover fleksibilitet. Samtidig udsættes fristen for tilmelding til den 20. marts 2018.


Selvkørere, husk fristen 15. marts

Selvkørere skal være opmærksom på fristen den 15. marts, såfremt man ønsker at tilmelde sig til hybridordningen. Tilsvarende er fristen den 15. marts, såfremt man ikke ønsker at rense sine roer i hele kampagnen.


Nye vedtægter og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

På Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling den 5. marts 2018 stemte et stort flertal for forslaget til nye vedtægter, som bl.a. indeholder en reduktion af bestyrelsen til 10 med-lemmer. Anita Halbye og Helge Danneskiold-Samsøe blev nyvalgt til bestyrelsen.


Beretning og årsrapport fra Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling

Danske Sukkerroedyrekeres generalforsamling den 5. marts 2018 blev afholdt i Sakskøbing. Islag og snefygning udfordrede deltagerne, men omkring 240 havde trodset vejret og var mødt frem. Bestyrelsens beretning og årsrapport for 2017 kan hentes her på siden.


Generalforsamling i Danske Sukkerroedyrkere

Danske Sukkerroedyrkere har generalforsamling den 5. marts 2018, kl. 9.30 i Sakskøbing. I forlængelse af generalforsamlingen vil der være indlæg ved CMO Erik Bertelsen, Nordzucker om udviklingen i EU’ sukkermarked her efter sukkerkvoternes ophør.


Ad-hoc sukker kontrakter til 2018

Nordic Sugar har på sin hjemmeside åbnet for tegning af Ad-hoc sukker kontraktmængde til 2018-sæsonen. Danske Sukkerroedyrkeres regneark her på siden er opdateret til beregning heraf. Ad-hoc sukker indgår som en mulighed i Brancheaftalen.


Datasukker

Der er nu åbnet for ordningen med datasukker. Ønsker man som dyrker at benytte ordningen, kan man i rubrikken til højre her på forsiden formidle sine kontaktoplysninger og information om over- eller underskud af sukker og benytte listen til at kontakte hinanden.