43 mio. kr klar til tilbagebetaling til sukkerroedyrkerne

43 mio. kr fra tidligere EU-produktionsafgifter er nu klar til udbetaling til de tidligere sukkerroedyrkere tilbage i 1999 og 2000. Alle sagsforhold er nu på plads hos myndighederne, og pengene overføres i slutningen af oktober. De tidligere dyrkere skal i første omgang ikke selv foretage sig noget.

Pengene skal udbetales til omkring 6.300 dyrkere, der står til at modtage mellem 90 kr og 215.000 kr afhængig af størrelsen af den leverede roemængde de pågældende år. Ud fra de gamle afregningsbilag er de enkelte dyrkere identificeret og beløbene beregnet for hver dyrker.

 

Det samlede beløb er i første omgang overført fra myndighederne til Nordic Sugar, som herefter står for den videre udbetaling til dyrkerne. Her benyttes opdaterede bankkonto-oplysninger på de dyrkere, som var omfattet af den tidligere tilbagebetaling af EU-produktionsafgifter i 2014.

 

Dyrkerne skal i første omgang således intet foretage dig men afvente den første udbetaling fra Nordic Sugar. Får man ikke pengene ind på sin bankkonto på det tidspunkt, har Landbrugsstyrelsen brug for oplysninger.

 

Landbrugsstyrelsen vil efter den første udbetalingsrunde offentliggøre lister med navne på de sukkerroedyrkere, man mangler bankkonto-oplysninger på, for at tilbagebetalingen kan lykkes. Heraf vil også fremgå, hvad man konkret skal gøre. Landbrugsstyrelsen forventer, at disse lister vil være klar i løbet af november 2018.

 

Læs nærmere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.

 

Baggrund for tilbagebetalingen 

De tidligere sukkerroedyrkere skal sammen med Nordic Sugar have tilbagebetalt en del af produktionsafgiften, som tilbage i årene 1999 og 2000 blev opkrævet og indbetalt til EU. Der er for Danmarks vedkommende tale om et beløb på i alt ca. 81 mio. kr, hvoraf ca. 43 mio. kr skal tilbage til dyrkerne og resten til Nordic Sugar. Dyrkernes andel skal retur til præcis de dyrkere, som dengang indbetalte afgiften.

 

Tilbagebetalingen er resultatet af en retssag, som blev anlagt mod EU, der blev dømt for at have opkrævet for stort et beløb og således skal tilbagebetale den for-meget opkrævede afgift. Tilbagebetalingen ligger i forlængelse af en tilsvarende tilbagebetalingsrunde i 2014, hvor det dengang drejede sig om årene 2001-2005. Når tilbagebetalingen sker ad to omgange, skyldes det, at der har kørt to separate retssager i EU-systemet på hver sin periode.