Ad-hoc sukker kontrakter til 2018

Nordic Sugar har på sin hjemmeside åbnet for tegning af Ad-hoc sukker kontraktmængde til 2018-sæsonen. Danske Sukkerroedyrkeres regneark her på siden er opdateret til beregning heraf. Ad-hoc sukker indgår som en mulighed i Brancheaftalen.

Nordic Sugar har den 9. februar 2018 på sin hjemmeside åbnet for tegning af Ad-hoc sukker kontraktmængde til 2018. Nordic Sugar udbyder to modeller, som begge indeholder en variabel roepris, der er bundet op på verdensmarkedsprisen for sukker fastlagt på Londons Future børs – White Sugar Futures, No5.

 

I henhold til Nordic Sugars hjemmeside forventes kontrakttegningen at starte 13. februar og vil løbe frem til og med 23. februar 2018. Tegning foretages efter ”først til mølle” princippet.

 

Ved en sammenligning med de i juni 2017 udbudte ”Basiskontrakter” til 2018 (tegning lukket i september 2017) indeholder de nye Ad-hoc kontrakter en lavere basis roepris (ved udgangspunktet 323 Euro pr. ton hvidt sukker). Roepriserne i de to modeller med Ad-hoc kontrakter er variable og kan blive reguleret med enten et tillæg/fradrag eller kun et tillæg afhængig af, om man vælger model type 1 eller 2.

 

Danske Sukkerroedyrkeres regneark til beregning af indtægten i sukkerroerne i 2018 er opdateret med Ad-hoc sukker kontraktmængde

 

I Nordic Sugars prisangivelse er angivet den samlede roepris pr. ton rene roer, som er henholdsvis 25,5 Euro og 23,5 Euro ved en markedspris på 323 Euro pr. ton hvidt sukker.

Bemærk, at de oplyste priser pr. ton 16 % roer er inkl. afregningen for pulp.

Den totale roepris er i regnearket splittet op på en basispris, før- og sentidstillæg, tillæg for renhed m.v. med de samme elementer som benyttet i de tidligere beregninger fra 2017 på ”Basiskontrakterne” for 2018 – dog undtaget førnævnte forhold vedr. afregningen for pulp.

 

Læs nærmere om vilkårene på Nordic Sugars hjemmeside.

 

Brancheaftalens bestemmelse

I henhold til den nuværende Brancheaftale for 2017-19, punkt 7.1, har Nordic Sugar mulighed for at udbyde kontrakter på Ad-hoc sukker:

7.1 Leveringskontrakter baseres på en årlig estimeret markedsefterspørgsel og udbydes af NS som følger:

7.1.1 ”Basiskontrakt”, som er en etårig eller flerårig kontrakt, jf. punkt 9.1, hvor

kontraktens varighed og pris aftales mellem DKS og NS. NS fastsætter volumen

pr. prismodel, der tilbydes.

7.1.2 ”Ad hoc-kontrakt”, som er en etårig eller flerårig kontrakt for opfyldelse af særlige

markedsbehov, hvor vilkårene, herunder kontraktvolumen og pris, fastsættes af NS.

 

NS fastsætter den samlede årlige ønskede volumen af Polsukker på baggrund af

markedsbehov og bestemmer herudfra også fordeling af volumen på Basiskontrakter og ad-hoc-kontrakter. Mængden fordelt på ad hoc kontrakter kan kun udgøre en begrænset del af den samlede mængde. Endvidere kan sukker produceret fra roer på ad hoc kontrakter kun benyttes til bestemte markeder i en afgrænset tidsperiode.

 

I Brancheaftalen er ikke indsat en fast mængdegrænse eller tidsperiode for et bestemt marked, men der er enighed om, at der er tale om en begrænset mængde og en begrænset tidsperiode. Muligheden for at kontrahere Ad-hoc sukker kan sammenlignes med, at Nordic Sugar tidligere kunne udbyde kontrakter på en vis mængde industrisukker, hvor de tilsvarende havde mulighed for at fastsætte den tilhørende roepris i forhold til markedsprisen på det tilhørende sukker – uden at man dog i øvrigt kan sidestille ordningen bag det tidligere industrisukker med Ad-hoc sukker.