Ændret hybridordning – senest levering frem til 10. december og fleksibilitet

Hybridordningen ændres som oplyst fra en dato-styret ordning til en mere smidig markstyret ordning. Herved kan egne leverancer blive fordelt over første del af kampagnen, men maksimalt frem til 10. december. Mængdegrænsen er endvidere nu opjusteret til 30 procent, og Nordic Sugar lover fleksibilitet. Samtidig udsættes fristen for tilmelding til den 20. marts 2018.

Som tidligere oplyst ændres hybridordningen for selvkørere, så den tidligere skæringsdato er ændret til en mere smidig model, hvor man vælger en eller flere marker, som tilmeldes til ordningen.

For at give ekstra tid til at planlægge ud fra de nye vilkår, udsættes fristen for tilmelding til hybridordningen til den 20. marts 2018.

Som følge af ændringerne i ordningen kan egne leverancer i hybridordningen blive fordelt over den første del af kampagnen, således at man ikke nødvendigvis leverer de marker, som man selv skal køre, som de første roer i kampagnen. Det er nu fastlagt, at man som dyrker i hybridordningen ikke kan blive pålagt at skulle levere de roer, som man selv skal transportere, senere end den 10. december.

Nordic Sugar har samtidig lovet at udvise så stor fleksibilitet som muligt i forhold til ordningen, herunder ønskerne fra hybridkørerne til leveringstidspunktet af de roer, man selv skal transportere.

Det er tidligere meldt ud på Nordic Sugars hjemmeside, at man som udgangspunkt i første omgang kan acceptere op til 20 procent af det samlede areal fra en dyrker under hybridordningen. Denne grænse er nu opjusteret til 30 %.

Har man allerede meldt ind på Nordic Sugars hjemmeside ud fra den tidligere bestemmelse om 20 % og ønsker at opjustere, kan man rette henvendelse til Agricentret frem til fristen 20. marts.

Den nye grænse på 30 % svarer ca. til mængden, som man selv kunne transportere i en kampagne med den tidligere gældende datogrænse den 30. oktober.

Bemærk i øvrigt, at

- vi har fået spørgsmål fra selvkørere i 2017, om man kan gå ind i Nordic Sugars transport i år (100 % Nordic Sugar transport), og derefter have muligheden for at gå tilbage som selvkører i 2019 (som alm. selvkører eller under hybridordningen)?

Svaret er, at det kan man som udgangspunkt ikke. Dog kan der i særlige tilfælde dispenseres, såfremt Agricentret og den pågældende transportør er indforstået hermed (disse 2 linjer med svaret er opdateret den 16-3-2018)

- man skal give besked til Nordic Sugar senest den 20. marts (frist tilsvarende udsat), såfremt man som selvkører ikke ønsker at rense sine roer i hele kampagnen. Giver man ikke besked om noget, skal man således rense roerne fra dag 1 i kampagnen