Beretning og årsrapport fra Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling

Danske Sukkerroedyrekeres generalforsamling den 5. marts 2018 blev afholdt i Sakskøbing. Islag og snefygning udfordrede deltagerne, men omkring 240 havde trodset vejret og var mødt frem. Bestyrelsens beretning og årsrapport for 2017 kan hentes her på siden.

Bestyrelsens beretning, 5. marts 2018

Årsrapport 2017