Datasukker

Der er nu åbnet for ordningen med datasukker. Ønsker man som dyrker at benytte ordningen, kan man i rubrikken til højre her på forsiden formidle sine kontaktoplysninger og information om over- eller underskud af sukker og benytte listen til at kontakte hinanden.

Ordningen med datasukker giver dyrkere med ikke-udnyttet kontraktvolumen (leveringsprocent under 100 %) mulighed for at overdrage den ikke-udnyttede kontraktvolumen til en anden/andre dyrker(e) med overleverance.

Dyrkere med en leveringsprocent under 100 %, og hvor arealkravet er opfyldt, kan på ”Mine sider” på Nordic Sugars hjemmeside tilmelde, såfremt man ønsker at overføre ikke-udnyttet kontraktmængde. Her skal man angive hvilken/hvilke dyrkere, der skal modtage kontraktmængden. Sidste frist er den 26. januar 2018.

Dyrkere med overskud/underskud skal selv finde frem til hinanden, og her kan man eventuelt benytte rubrikken til højre her på forsiden. Her kan man indsende sine kontaktoplysninger og information om over- eller underskud af sukker. Informationen lægges hurtigst muligt på datasukker-listen, som man kan benytte til at kontakte hinanden (det er ikke muligt for nuværende, at man selv kan lægge sin egen information direkte ind på listen).

 

Pris

Dyrkerne med overskud/underskud aftaler selv en eventuel pris, som afregnes internt mellem dem.

Prisforskel på kontraktroer og overskudsroer

Nordic Sugar betaler fuld kontraktpris op til en levering på 105 % af kontraktmængden.

Roeprisen for overskudsroer fra 105-130 % af kontrakten er 110 kr pr. ton roer (16 %).

For kontraktroer er prisen 158,07 kr for 1-årig kontrakt med fast pris og 1-årig kontrakt med variabel pris. For 3-årig kontrakt med fast pris er prisen 164,46 kr pr. ton roer (16 %).

Forskellen udgør således ca. 48 kr pr. ton roer (16 %) til de 1-årige kontrakter, svarende til ca. 300 kr pr. ton polsukker. Hertil kommer et eventuelt Resultattillæg/fradrag.