EU-forbud mod Gaucho

EU vedtog den 28. april et forbud mod brugen neonicotinoider, hvilket bl.a. rammer bejdsemidlet Gaucho, der bruges på roefrø. Sukkerroer er således også omfattet af forbuddet, selvom planten ikke blomstre og således ikke udgør en risiko for bierne.

Danmark stemte sammen med to andre lande imod forslaget, idet man fra dansk side netop ønskede at friholde de afgrøder fra forbuddet, hvor brugen af neonicotinoider ikke udgør en risiko for bier. Det er bl.a. sukkerroer, som ikke blomstrer og derfor ikke tiltrækker bierne.

 

Fordelen ved at benytte et bejdsemiddel som Gaucho er, at midlet placeres direkte på roefrøet, og det er dermed fuldt målrettet roeplanten. Der findes aktuelt ikke alternative bejdsemidler til roer til neonicotinoidet ”imidakloprid”, som er aktivstoffet i Gaucho.

 

- ”Siden vi begyndte at bejdse roerne med Gaucho, har det ikke været nødvendigt at sprøjte i roerne mod skadedyr. Med forbuddet mod brug af Gaucho skal vi nu ved angreb af skadedyr – i det omfang bekæmpelse er muligt – igen til at bredsprøjte marken, hvilket ikke udgør samme målrettede bekæmpelse. Et forbud mod brugen af Gaucho i sukkerroer er derfor bestemt ikke nogen fordel for miljøet”, siger Jørn Dalby, formand for Danske Sukkerroedyrkere.

 

Desuden vil forbuddet få konsekvenser i form af et lavere udbytte i roerne og dermed en forringelse af økonomien ved dyrkning af sukkerroer. Dette indebærer også en svækkelse af konkurrenceevnen overfor importeret sukker fra landene udenfor EU.

 

- ”Forbuddet indebærer, at vi bliver sat langt tilbage i udviklingen. Da vi fik Gaucho omkring årtusindeskiftet, opnåede vi en udbyttefremgang på mellem fem og ti procent”, siger Jørn Dalby, som videre peger på, at ”sukkerroerne nu igen må forventes at blive ramt af bl.a. virusgulsot, der overføres af ferskenbladlus, hvilket kan medføre udbyttetab på helt op til 10-30 procent.”

 

- ”Forbuddet mod brugen af Gaucho i sukkerroer rammer derfor både miljøet og økonomien i sukkerroedyrkningen”, understreger Jørn Dalby.

 

Midlerne forventes at blive hurtigt udfaset, allerede 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen fra Kommissionen. I givet fald udfases det inden årets udgang.