EU-produktionsafgiften er nu udbetalt

De 43 mio. kr fra den tidligere EU-produktionsafgift er den 25. oktober 2018 udbetalt til de daværende sukkerroedyrkere tilbage i 1999 og 2000. Har man ikke modtaget pengene i løbet af nogle dage eller har nye kontakt/bankoplysninger, bedes man kontakte Landbrugsstyrelsen.

Det samlede beløb blev i første omgang overført fra myndighederne til Nordic Sugar, som herefter den 25. oktober 2018 har videreudbetalt de 43 mio. kr til dyrkerne. Pengene tilbagebetales til de daværende omkring 6.300 sukkerroedyrkere, som dengang blev opkrævet afgiften. Pengene vil være tilgængelige på kontoen en af de nærmeste dage, såfremt Nordic Sugar har de korrekte bankdata registeret.


For gruppen af fortsat aktive dyrkere fra dengang (dyrkere i 2017 og/eller 2018) vil afregningsdokumentet findes under ”Mine sider” på Nordic Sugars hjemmeside.

For de ikke-aktive dyrkere fra dengang har man forsøgt at udbetale til så mange som muligt, især på baggrund af oplysninger fra sidste tilbagebetaling i 2014, men Landbrugsstyrelsen mangler fortsat at få opdateret bankoplysningerne på rigtigt mange dyrkere.
Afregningsdokumentet til de ikke-aktive dyrkere vil snarest blive udsendt med almindelig postomdeling.

Hvis man ikke har modtaget pengene, har opdaterede kontakt- og/eller bankkontonummer, har spørgsmål til opgørelsen eller sagen i øvrigt, bedes man kontakte Landbrugsstyrelsen enten på mail produktionsafgift@lbst.dk eller tlf. nr. 33 95 80 00.

Landbrugsstyrelsen vil senere på året på deres hjemmeside offentliggøre lister med navne på de tidligere sukkerroedyrkere, som det ikke er lykkedes at gennemføre en udbetaling til. Heraf vil også fremgå, hvad man konkret skal gøre – følg information på www.lbst.dk.

Skattestyrelsen har udarbejdet et orienteringsbrev om de skattemæssige forhold – læs her.

Baggrund for tilbagebetalingen
De tidligere sukkerroedyrkere skal sammen med Nordic Sugar have tilbagebetalt en del af produktionsafgiften, som tilbage i årene 1999 og 2000 blev opkrævet og indbetalt til EU. Der er for Danmarks vedkommende tale om et beløb på i alt ca. 81 mio. kr, hvoraf ca. 43 mio. kr skal tilbage til dyrkerne og resten til Nordic Sugar. Dyrkernes andel skal retur til præcis de dyrkere, som dengang indbetalte afgiften.

Tilbagebetalingen er resultatet af en retssag, som blev anlagt mod EU, der blev dømt for at have opkrævet for stort et beløb og således skal tilbagebetale den for-meget opkrævede afgift. Tilbagebetalingen ligger i forlængelse af en tilsvarende tilbagebetalingsrunde i 2014, hvor det dengang drejede sig om årene 2001-2005. Når tilbagebetalingen sker ad to omgange, skyldes det, at der har kørt to separate retssager i EU-systemet på hver sin periode.