Kampagnestart – stort behov for sen start

Som følge af tørken har roerne brug for så lang en tilvækst som muligt her i efteråret. Nor-dic Sugar fastsætter starttidspunktet for kampagnen, men fra Danske Sukkerroedyrkere har vi et kraftigt ønske om så sen en start som mulig.

Vi har nu endelig fået regn og forhåbentlig er mere på vej de kommende dage, og på trods af tørken de seneste måneder har de fleste roemarker fortsat potentialet til at udnytte regnen og opnå en god tilvækst de kommende måneder. Fra Danske Sukkerroedyrkere finder vi det afgørende, at vækstmulighederne udnyttes fuldt ud, så der bliver så stor en roemængde som mulig til levering, og at vi derved begrænser indtjeningstabet for dyrkerne efter sommerens tørke.

Der betales ganske vist et tillæg for tidlig levering frem til den 10. oktober, men opnår vi en god tilvækst i august-september er det vigtigt, at vi udnytter den maksimalt i alle roemarkerne ved at udsætte kampagnestarten. For Nordic Sugar vil det også betyde mere sukker i siloen.

Fra Danske Sukkerroedyrkere har vi derfor overfor Nordic Sugar kraftigt tilkendegivet, at kampagnestarten skal sættes så sent som muligt.

 

Tillægget for tidlig levering udgør en fast sats pr. ton roer pr. dag, og hvorvidt tillægget er tilstrækkeligt dækkende ved en tidlig levering afhængig af udviklingen i roerne hos den enkelte dyrker i den pågældende periode.

 

 

Tillæg for tidlig levering i henhold til leveringskontrakten for 2018

 

10.2.3 Tidlige og sene leverancer

For tidlige leverancer til og med den 10. oktober betaler NS pristillæg efter følgende skala:

 

                                              Tillæg – kr pr. ton roer

15. september                                                  40,00

16. september                                                  37,50

17. september                                                  35,00

18. september                                                  32,50

19. september                                                  30,00

20. september                                                  27,50

21. september                                                  25,00

22. september                                                  22,50

23. september                                                  20,00

24. september                                                  17,50

25. september                                                  15,00

26. september                                                  12,50

27. september                                                  10,00

28. september                                                    9,30

29. september                                                    8,58

30. september                                                    7,87

1. oktober                                                          7,15

2. oktober                                                          6,44

3. oktober                                                          5,72

4. oktober                                                          5,01

5. oktober                                                          4,29

6. oktober                                                          3,58

7. oktober                                                          2,86

8. oktober                                                          2,15

9. oktober                                                          1,43

10. oktober                                                        0,72

 

For hver dag, der indvejes roer før den 15. september, forhøjes ovenstående til-

læg med 2,50 kr. pr. dag.