Mål at få fastlagt roekontrakt og roepris for 2019 i begyndelsen af juli

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar drøfter aktuelt vilkår og pris for roekontrakten 2019. Målsætningen er en aftale og udmelding herom i begyndelsen af juli, så man har optimale muligheder for at planlægge næste års afgrøder og roeareal.

Drøftelserne er godt i gang, men der foreligger endnu ikke noget resultat. Tilsvarende i de øvrige lande i Nordzucker, hvor der også er aktuelle drøftelser, uden at man er nået i mål.

 

Betaling for roefrø 2018

Der har været spurgt ind til betaling af roefrø her i 2018. Da slutopgørelsen for 2017 kom til udbetaling allerede den 9. maj 2018, er der ikke mulighed for at få frøet modregnet heri, idet roefrøet først skal betales pr. 15. juli. Man skal således selv sørge for at betale fakturaen for roefrø pr. 15. juli 2018 (se også information på Nordic Sugars hjemmeside 4. maj 2018).