Manglende situationsfornemmelse hos Nordic Sugar

Nordic Sugar starter den første fabrik allerede den 25/9, selvom roerne endnu ikke er udviklet og klar til optagning efter sommerens tørke. Fra Danske Sukkerroedyrkere har vi foreslået dobbelt op på tillæg for tidlig levering for at få det til at glide via frivillige leveringer i starten, men Nordic Sugar udviser en mangel på situationsfornemmelse og foretrækker tvang på trods af årets tørke og alvorlige situation for dyrkerne.

Sommerens tørke har sat roerne tilbage i vækst, men med regnen i begyndelsen af august er der forhåbentlig udsigt til, at de kan indhente noget af det manglende via en god tilvækst til ind i oktober måned. Det er afgørende for dyrkerne, at de får så stor en roemængde som muligt til levering for at begrænse indtjeningstabet.

Desværre har Nordic Sugar nu sat en start på den første fabrik allerede den 25/9, idet de oplyser, at de har behov for sukkeret til at forsyne deres kunder.

Når starten tilsyneladende skal være så tidlig, finder vi det afgørende, at disse tidlige leveringer så vidt muligt kommer til at foregå af frivillighedens vej fra dyrkere, hvor forholdene tilskynder til det. Her er det en afgørende faktor for at få det til at glide, at dyrkerne modtager en rimelig kompensation for den manglende tilvækst i roerne i de første uger for at begrænse deres tab.

I henhold til Brancheaftalen modtager dyrkerne ganske vist et tillæg for tidlig levering, men i den specielle situation, vi står i her i år, hvor roerne er sat tilbage pga. tørken, og vi kan forvente en stor tilvækst til ind i oktober måned, er tillægget langt fra tilstrækkeligt til at opveje en tidlig optagning af roerne. Fra Danske Sukkerroedyrkere har vi derfor foreslået, at Nordic Sugar fordobler tillægget for at fremme processen, hvilket Nordic Sugar desværre har afvist. Samlet vil det blot påføre Nordic Sugar en ekstra udgift på maks. 1,3 mio. kr. Denne ekstra udgift er vi overbevist om vil være tjent hjem flere gange, såfremt de tidlige leveringer kunne ske på smidig vis af frivillighedens vej frem for via tvang og optagning af marker, hvor roerne er langt bagud i tilvæksten.

Dyrkerne står i en alvorlig situation efter sommerens tørke, og der er brug for særlige tiltag, for at vi kan få det maksimale ud af årets roehøst. Desuden er roerne presset på økonomien i forhold til kontrakttegningen til 2019, hvor de højere priser på maltbyg og hvede har fået mange til at overveje, om der fortsat skal være roer i sædskiftet. Der er derfor brug for en smidig tilgang fra Nordic Sugar, som desværre også denne gang udviser en mangel på situationsfornemmelse overfor dyrkerne.