Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift – afventer afklaring fra myndighederne

Som tidligere oplyst skal de daværende sukkerroedyrkere og Nordic Sugar have tilbagebetalt en EU-produktionsafgift for årene 1999 og 2000. Vi afventer fortsat en afklaring fra myndighederne, og processen er derfor endnu ikke så langt som tidligere forventet.

De tidligere sukkerroedyrkere skal sammen med Nordic Sugar have tilbagebetalt en del af produktionsafgiften, som tilbage i årene 1999 og 2000 blev opkrævet og indbetalt til EU. Der er for Danmarks vedkommende tale om et beløb på i alt ca. 81 mio. kr, hvoraf ca. 43 mio. kr skal tilbage til dyrkerne og resten til Nordic Sugar. Dyrkernes andel skal retur til præcis de dyrkere, som dengang indbetalte afgiften. Der er tale om en kompliceret opgave, idet de relevante produktionsår ligger så mange år tilbage i tid.

 

Som tidligere udmeldt havde vi forventet, at processen ville være godt i gang her før sommerferien, men vi afventer fortsat en afklaring fra myndighederne på udbetalingen. Fra Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er vi løbende i kontakt og presser på overfor myndighederne for en afklaring og fremskridt i sagen.

 

Tilbagebetalingen er resultatet af en retssag, som blev anlagt mod EU, der blev dømt for at have opkrævet for stort et beløb og således skal tilbagebetale den for-meget opkrævede afgift. Tilbagebetalingen ligger i forlængelse af en tilsvarende tilbagebetalingsrunde i 2014, hvor det dengang drejede sig om årene 2001-2005. Når tilbagebetalingen sker ad to omgange, skyldes det, at der har kørt to separate retssager i EU-systemet på hver sin periode.