Nye vedtægter og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

På Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling den 5. marts 2018 stemte et stort flertal for forslaget til nye vedtægter, som bl.a. indeholder en reduktion af bestyrelsen til 10 med-lemmer. Anita Halbye og Helge Danneskiold-Samsøe blev nyvalgt til bestyrelsen.

Ændringerne i vedtægterne indebar en reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 15 til 10 medlemmer, og i den anledning var der på årets generalforsamling nyvalg til hele bestyrelsen. Her blev Anita Halbye og Helge Danneskiold-Samsøe valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen, hvor Jørn Dalby blev genvalgt som formand, mens Troels Frandsen blev ny næstformand. 

Forretningsudvalget er med de nye vedtægter udvidet til 4 medlemmer og består udover af Jørn Dalby og Troels Frandsen af Finn Jørgensen og Anita Halbye. 

De nye vedtægter indebar også, at den tidligere struktur med to fabriksudvalg er ændret til nu ét fabriksudvalg, bestående af Troels Frandsen (ordfører), Michael Grunnet Rasmussen og John Reese Jensen.

Ud af bestyrelsen vælges først 7 personer i fire zoner i forhold til deres bopæl, hvorefter de sidste 3 personer vælges frit blandt samtlige dyrkere.

Ligeledes vælges suppleanter for både zoner og fritvalgte.


Valgt til bestyrelsen

Zone 1

- Helge Danneskiold-Samsøe

- Michael Grunnet Rasmussen

 

Zone 2

- Finn Jørgensen

- Jørn Dalby


Zone 3

- John Reese Jensen 

- Morten Thorkilsen


Zone 4

- Christian Jensen


Fritvalgte

- Anita Halbye

- Michael Hansen

- Troels Frandsen

 

Valgt som suppleanter

Zone 1

- Michael Christiansen


Zone 2

- Søren Piil


Zone 3

- Jacob Rasmussen


Zone 4

- Hans-Erik Povlsen


Fritvalgte

- Anders Ege Olsen