Positivt med fremrykket slutafregning for 2017-kampagnen

Nordic Sugar har fremrykket udbetalingen af slutafregningen for 2017-kampagnen, således at betalingen sker allerede her den 9. maj i stedet for normalt den 15. juli. Fra Danske Sukkerroedyrkere finder vi det særdeles positivt med dette tiltag til gavn for dyrkernes aktuelle likviditet.

Slutafregningen indeholder den endelige opgørelse over tillæg m.v. for 2017-kampagnen. Heraf kan bl.a. fremhæves, at der for den 1-årige kontrakt med variabel pris er et Resultattillæg på + 6,85 kr pr. ton roer, hvilket er positivt. Det fremgår også, at pulpafregningen på denne 1-årige kontrakt med variabel pris, som i lighed med tidligere år er bundet op på salgsprisen på roepiller, er på 12,77 kr pr. ton roer, hvilket desværre er under det forventede niveau.

 

Nærmere information om slutafregningen fremgår af Nordic Sugars hjemmeside og den enkelte dyrkers afregning.