Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift – Landbrugsstyrelsen mangler oplysninger fra 1.400 tidligere dyrkere

Tjek Landbrugsstyrelsens liste om du eller din nabo er blandt de tidligere dyrkere, der skal indsende oplysninger. Efter første runde af tilbagebetalingen på 43 mio. kr den 25. oktober 2018 mangler Landbrugsstyrelsen oplysninger fra ca. 1.400, hvor udbetalingen ikke lykkedes i første omgang.

 

Den 25. oktober 2018 gennemførte Nordic Sugar, som står for udbetalingen, første runde af tilbagebetalingen på 43 mio. kr af den tidligere EU-produktionsafgift til de daværende sukkerroedyrkere tilbage i 1999 og 2000.

 

Nordic Sugar har oplyst, at nogle af de kontonumre, der er forsøgt tilbagebetalt til, ikke længere eksisterer. De er derfor ikke i besiddelse af tilstrækkelig mange oplysninger til at kunne gennemføre tilbagebetaling til de pågældende tidligere sukkerroedyrkere. Det drejer sig om cirka 23 procent af de omfattede sukkerroedyrkere – dvs. ca. 1.400 ud af de tidligere omkring 6.300 dyrkere.

 

Disse 1.400 skal nu indsende deres oplysninger til Landbrugsstyrelsen, for at de kan få deres penge udbetalt.

 

Landbrugsstyrelsen har lagt en liste ud på deres hjemmeside, hvor man kan se navnene på dem, hvor der er behov for yderligere oplysninger. Her finder man også en beskrivelse af, hvad man skal indsende, herunder også i forbindelse med f.eks. et dødsbo.

 

Link til nyheden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

 

På Landbrugsstyrelsens side kan man også hente information om de skattemæssige forhold i forbindelse med tilbagebetalingen.

 

Vi opfordrer til, at man tjekker listen og informerer naboer og bekendte, som står opført på listen, så vi kan få tilbagebetalt til så mange som muligt. Ikke-udbetalte beløb går retur til EU og kommer således hverken de pågældende tidligere dyrkere, roedyrkningen eller det øvrige danske samfund til gavn.

 

Baggrund for tilbagebetalingen 

De tidligere sukkerroedyrkere skal sammen med Nordic Sugar have tilbagebetalt en del af produktionsafgiften, som tilbage i årene 1999 og 2000 blev opkrævet og indbetalt til EU. Der er for Danmarks vedkommende tale om et beløb på i alt ca. 81 mio. kr, hvoraf ca. 43 mio. kr skal tilbage til dyrkerne og resten til Nordic Sugar. Dyrkernes andel skal retur til præcis de dyrkere, som dengang indbetalte afgiften.

 

Tilbagebetalingen er resultatet af en retssag, som blev anlagt mod EU, der blev dømt for at have opkrævet for stort et beløb og således skal tilbagebetale den for-meget opkrævede afgift. Tilbagebetalingen ligger i forlængelse af en tilsvarende tilbagebetalingsrunde i 2014, hvor det dengang drejede sig om årene 2001-2005. Når tilbagebetalingen sker ad to omgange, skyldes det, at der har kørt to separate retssager i EU-systemet på hver sin periode.