Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift

Det forberedende arbejde med tilbagebetalingen af EU-produktionsafgift til tidligere sukkerroedyrkere for årene 1999 og 2000 er i fuld gang. Nærmere information om fremgangsmåden kan forventes i løbet af maj.

Tidligere på året blev det meldt ud, at sukkerroedyrkerne skal have tilbagebetalt op mod 50 mio. kr, som EU havde opkrævet for meget i produktionsafgift tilbage i årene 1999 og 2000. Pengene skal retur til præcis de dyrkere, som dengang indbetalte afgiften.

Der er tale om en kompliceret opgave, idet der tilbage i 1999 var ca. 6.700 roedyrkere mens der i dag kun er ca. 1.000, hvoraf en del er kommet til siden 1999. Landbrugsstyrelsen, SKAT, Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere er godt i gang med det forberedende arbejde med tilrettelægning af proceduren for tilbagebetalingen, herunder hvilke data der forefindes og kræves som grundlag for en tilbagebetaling.

Man bedes således have tålmodighed lidt endnu, men vi forventer i løbet maj at kunne informere nærmere om fremgangsmåden m.v.

Tilbagebetalingen ligger i forlængelse af en tilsvarende tilbagebetalingsrunde i 2014, hvor det dengang drejede sig om årene 2001-2005. Når tilbagebetalingen sker ad to omgange, skyldes det, at der har kørt to separate retssager i EU-systemet på hver sin periode. Det var først sidste år, at der kom en afgørelse vedr. årene 1999 og 2000, og her blev EU tilsvarende dømt til at skulle tilbagebetale en del af de opkrævede afgifter, som det også tidligere var tilfældet for årene 2001-2005.