Nyheder 2019

Resultat af variable kontrakter 2018

Som Nordic Sugar allerede har informeret til de berørte dyrkere, er resultatet af de variable kontrakter 2018 dårligere end forventet som følge af en lav roemængde og en mindre pulpafregning. Dette ændres fra 2020, hvor koblingen til roemængden fjernes og pulpafregningen udgør et fast beløb, således at de variable kontrakter forenkles.


Regneark vedr. roepris 2020

Danske Sukkerroedyrkeres regneark med beregning på roeprisen for 2020 kan nu hentes her på siden. Arket kan benyttes til at beregne en forventet indtægt fra sukkerroerne i 2020, hvor man kan indlægge sine egne forventninger til udbytte m.v.


Se hovedpunkterne i den nye Brancheaftale for 2020

Hovedpunkterne i den nye Brancheaftale for roedyrkningen fra 2020 indgået mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar blev kort gennemgået på Roedagen den 13. juni. Aftalen med hovedpunkterne blev udleveret på mødet og kan også hentes her på siden.


Aftale om ny Brancheaftale for 2020

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået en ny Brancheaftale om vilkår og priser for roedyrkningen fra 2020. Der vil kort blive informeret om hovedpunkterne på Roedagen på Sofiehøj den 13. juni, hvorefter der vil være uddybende information på fire dyrkermøder den 17. juni og 19. juni.


Rapport giver forbedret viden om tunge køretøjers påvirkning af vej

Nu foreligger rapporten over forsøg med bæltekøretøjer og andre tunge køretøjers påvirkning af vejene på baggrund af et stor forsøg i 2018 udført i et bredt samarbejde på tværs af myndigheder og organisationer, herunder Danske Sukkerroedyrkere. Sammenfattet viser forsøgene, at tunge køretøjer uanset type generelt er hårde ved vejene, men samtidig at sliddet på vejene ikke er større end hidtil antaget, og at landbrugskøretøjerne ikke er værre end de i dag tilladte alternativer.


Generalforsamling d. 4. marts i Sakskøbing

Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling den 4. marts 2019 i Sakskøbing havde en flot tilslutning med omkring 250 deltagere. Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2018 kan hentes her på siden.


Lidt over 900 tidligere sukkerroedyrkere mangler fortsat at få tilbagebetalt EU-produktionsafgift

Efter den seneste udbetalingsrunde er der fortsat 900 tidligere sukkerroedyrkere, som har penge til gode fra den daværende EU-produktionsafgift fra 1999 og 2000. Tjek Landbrugsstyrelsens liste om du er på listen eller kender nogen på den!


Forslag til generalforsamlingen

Til generalforsamlingen i Danske Sukkerroedyrkere den 4. marts 2019, kl. 9.30 i Sakskøbing er der modtaget et forslag fra Henrik Marcussen.


Generalforsamling i Danske Sukkerroedyrkere

Danske Sukkerroedyrkere har generalforsamling den 4. marts 2019, kl. 9.30 i Sakskøbing. I forbindelse hermed vil der være indlæg ved viceformand Thor Gunnar Kofoed, Landbrug & Fødevarer om aktuelle landbrugsfaglige emner og arbejdet i organisationen.


Datasukker

Der er nu åbnet for ordningen med datasukker. Ønsker man som dyrker at benytte ordningen, kan man i rubrikken til højre her på forsiden formidle sine kontaktoplysninger og information om over- eller underskud af sukker og benytte listen til at kontakte hinanden.


Vigtigt med samtykke fra medlemmer til overførsel af persondata

Den nye EU-persondataforordning (GDPR) trådte i kraft i maj 2018, og forordningen kræver, at medlemmer skal give samtykke til Nordic Sugar, såfremt de fortsat skal kunne udlevere persondata til Danske Sukkerroedyrkere. Samtykke gives via Nordic Sugars hjemmeside.


Møde for selvkørere / hybridkørere den 3. januar 2019 i Nakskov

Danske Sukkerroedyrkere indbyder til mødet, hvor vi fra foreningen vil samle op på de særlige forhold og udfordringer, der er gældende for selvkørere / hybridkørere. Formålet med mødet er at samle indspil til, hvordan vi fremover gerne ser ordningen for selvkørere /hybridkørere udformet i den nye Brancheaftale.


Nyt nr. af Sukkerroe-Nyt med bl.a. NBR’ information om roesorter til 2019

Det nye nr. af Sukkerroe-Nyt kan nu hentes her på hjemmesiden. Bladet indeholder bl.a. NBR’ detaljerede information om årets sortsresultater og sorter til dyrkning i 2019, samt en opfordring fra Jørn Dalby til at regne en ekstra gang på den nye mulighed for yderligere kontrahering til 2019.