Nyheder 2019

Datasukker

Der er nu åbnet for ordningen med datasukker. Ønsker man som dyrker at benytte ordningen, kan man i rubrikken til højre her på forsiden formidle sine kontaktoplysninger og information om over- eller underskud af sukker og benytte listen til at kontakte hinanden.


Vigtigt med samtykke fra medlemmer til overførsel af persondata

Den nye EU-persondataforordning (GDPR) trådte i kraft i maj 2018, og forordningen kræver, at medlemmer skal give samtykke til Nordic Sugar, såfremt de fortsat skal kunne udlevere persondata til Danske Sukkerroedyrkere. Samtykke gives via Nordic Sugars hjemmeside.


Møde for selvkørere / hybridkørere den 3. januar 2019 i Nakskov

Danske Sukkerroedyrkere indbyder til mødet, hvor vi fra foreningen vil samle op på de særlige forhold og udfordringer, der er gældende for selvkørere / hybridkørere. Formålet med mødet er at samle indspil til, hvordan vi fremover gerne ser ordningen for selvkørere /hybridkørere udformet i den nye Brancheaftale.


Nyt nr. af Sukkerroe-Nyt med bl.a. NBR’ information om roesorter til 2019

Det nye nr. af Sukkerroe-Nyt kan nu hentes her på hjemmesiden. Bladet indeholder bl.a. NBR’ detaljerede information om årets sortsresultater og sorter til dyrkning i 2019, samt en opfordring fra Jørn Dalby til at regne en ekstra gang på den nye mulighed for yderligere kontrahering til 2019.