Datasukker

Der er nu åbnet for ordningen med datasukker. Ønsker man som dyrker at benytte ordningen, kan man i rubrikken til højre her på forsiden formidle sine kontaktoplysninger og information om over- eller underskud af sukker og benytte listen til at kontakte hinanden.

Ordningen med datasukker giver dyrkere med ikke-udnyttet kontraktvolumen (leveringsprocent under 100 %) mulighed for at overdrage den ikke-udnyttede kontraktvolumen til en anden/andre dyrker(e) med overleverance.

 

Dyrkere med en leveringsprocent under 100 %, og hvor arealkravet er opfyldt, kan på ”Mine sider” på Nordic Sugars hjemmeside tilmelde, såfremt man ønsker at overføre ikke-udnyttet kontraktmængde. Her skal man angive hvilken/hvilke dyrkere, der skal modtage kontraktmængden. Sidste frist er den 31. januar 2019.

 

Læs nærmere på Nordic Sugars hjemmeside – link.

 

Dyrkere med overskud/underskud skal selv finde frem til hinanden, og her kan man eventuelt benytte rubrikken til højre her på forsiden. Her kan man på enkel vis lægge sine kontaktoplysninger og information om over- eller underskud af sukker ind. Alternativt kan man indsende en mail her til Danske Sukkerroedyrkere, ks@lf.dk, og vi vil hurtigst muligt lægge Informationen ind.

 

Pris

Dyrkerne med overskud/underskud aftaler selv en eventuel pris, som afregnes internt mellem dem.

 

Prisforskel på kontraktroer og overskudsroer

Nordic Sugar betaler fuld kontraktpris op til en levering på 105 % af kontraktmængden.

Roeprisen for overskudsroer, ud over 105 % af kontrakten, er 110 kr pr. ton roer (16 %).

For kontraktroer er prisen fra 158,07 kr og op til 170,14 kr pr. ton roer (16 %) afhængig af kontrakttypen.

 

Forskellen udgør således fra ca. 48 kr til ca. 60 kr pr. ton roer (16 %), svarende til fra ca. 300 kr til 375 kr pr. ton polsukker afhængig af kontrakttypen. Hertil kommer et eventuelt Resultattillæg/fradrag på kontrakter med variabel pris.