Dispensation til brug af Gaucho i 2020

Miljøminister Lea Wermelin har i dag oplyst, at der gives tilladelse til brug af neonikotinoider (Gaucho) i sukkerroer i 2020. Tilladelsen indeholder skærpede betingelser, hvor det fremhæves, at roebranchen i løbet af det næste år skal finde alternativer, der kan erstatte neonikotinoider, ingen dyrkning af bi-attraktive afgrøder i 2 år efter roerne samt min. 1 m afstand til tilstødende marker, læhegn m.v.

 

I meddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet lyder det bl.a.:

Vi skal finde en ny vej

Når regeringen giver et år til at indstille sig på de nye forhold, så skyldes det hensynet til de cirka 450 arbejdspladser i den danske sukkerproduktion. 

- Vi skal selvfølgelig ikke lukke hundredevis af arbejdspladser på Lolland og Falster, men i stedet finde en vej, hvor vi både passer på vores bier og på danske arbejdspladser. Derfor er det fornuftigt nu at sætte skub i brugen af alternativer i roebranchen, så brugen af neonikotinoider udendørs helt kan stoppes herhjemme og forhåbentlig også i andre dele af verden, siger Lea Wermelin.

Institut for Agro-økologi på Aarhus Universitet mener, at der inden for et år kan findes mindre skadelige alternativer til bejdsning af de frø som bruges til produktionen af sukkeroer.

Forberedelsen af en national bestøverstrategi vil ske i tæt samarbejde med relevante interessenter og vil indgå som en del af regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke.

Læs hele meddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet her.