97 pct. af EU-produktionsafgiften er nu tilbagebetalt til de tidligere sukkerroedyrkere

I 2018 begyndte arbejdet med tilbagebetaling af EU-produktionsafgiften fra 1999 og 2000 til de daværende sukkerroedyrkere. Op mod 97 pct. af de 43 mio. kr er nu tilbagebetalt, og Landbrugsstyrelsen arbejder fortsat på at få yderligere udbetalt. De næste udbetalingsrunder er ult. oktober 2019 og ult. januar 2020. Mangler du fortsat at få udbetalt - se Landbrugsstyrelsen seneste nyhed.

Se nærmere i nyhed fra Landbrugsstyrelsen den 9. oktober 2019.

 

Efter den seneste udbetalingsrunde er EU-produktionsafgiften tilbagebetalt til 5.728 ud af de 6.287 daværende dyrkere, og der er fortsat adskillige udbetalingssager i gang til en del af de 559 dyrkere, som stadig mangler.

 

De næste udbetalingsrunder er ult. oktober 2019 og ult. januar 2020.

 

Der er aktuelt betalt ca. 41,5 mio. kr af de 43 mio. kr, og Landbrugsstyrelsen forventer at få yderligere udbetalt i de kommende udbetalingsrunder. Selvom man er nået langt, når man dog ikke helt i mål, idet mange af de sidste sager bl.a. indeholder meget små beløb og dødsboer, som det ikke har kunnet betale sig for de pårørende at åbne igen. Ikke-udbetalte beløb skal returneres af den danske stat til EU.

 

Baggrund for tilbagebetalingen 

De tidligere sukkerroedyrkere skal sammen med Nordic Sugar have tilbagebetalt en del af produktionsafgiften, som tilbage i årene 1999 og 2000 blev opkrævet og indbetalt til EU. Der er for Danmarks vedkommende tale om et beløb på i alt ca. 81 mio. kr, hvoraf ca. 43 mio. kr skal tilbage til dyrkerne og resten til Nordic Sugar. Dyrkernes andel skal retur til præcis de dyrkere, som dengang indbetalte afgiften.

 

Tilbagebetalingen er resultatet af en retssag, som blev anlagt mod EU, der blev dømt for at have opkrævet for stort et beløb og således skal tilbagebetale den for-meget opkrævede afgift. Tilbagebetalingen ligger i forlængelse af en tilsvarende tilbagebetalingsrunde i 2014, hvor det dengang drejede sig om årene 2001-2005. Når tilbagebetalingen sker ad to omgange, skyldes det, at der har kørt to separate retssager i EU-systemet på hver sin periode.