Lidt over 900 tidligere sukkerroedyrkere mangler fortsat at få tilbagebetalt EU-produktionsafgift

Efter den seneste udbetalingsrunde er der fortsat 900 tidligere sukkerroedyrkere, som har penge til gode fra den daværende EU-produktionsafgift fra 1999 og 2000. Tjek Landbrugsstyrelsens liste om du er på listen eller kender nogen på den!

Landbrugsstyrelsen / Nordic Sugar har i slutningen af januar 2019 gennemført den anden udbetalingsrunde af tilbagebetalingen på 43 mio. kr af den tidligere EU-produktionsafgift til de daværende sukkerroedyrkere tilbage i 1999 og 2000.

Her er det lykkedes at finde frem til og overføre pengene til yderligere ca. 500 tidligere dyrkere, men der er fortsat 900 tidligere dyrkere, som mangler at få tilbagebetalt EU-produktionsafgiften, der blev opkrævet for meget i 1999 og 2000. Disse tidligere dyrkere har 3,8 mio. kr til gode.

Status er således, at ca. 39 mio. kr ud af totalen på 43 mio. kr nu er udbetalt.

Landbrugsstyrelsen har lagt en opdateret liste på deres hjemmeside over de 900 dyrkere, som skal indsende deres oplysninger til Landbrugsstyrelsen, for at de kan få deres penge udbetalt.

Vi opfordrer til, at man tjekker listen og informerer naboer og bekendte, som står opført på listen, så vi kan få tilbagebetalt til så mange som muligt. Ikke-udbetalte beløb går retur til EU og kommer således hverken de pågældende tidligere dyrkere, roedyrkningen eller det øvrige danske samfund til gavn.

Landbrugsstyrelsen gør opmærksom på, at de allerede har modtaget oplysninger fra flere dyrkere ud af de 900 på listen, som de endnu ikke har nået at behandle. Har man allerede indsendt oplysninger og modtaget en kvittering, behøver man derfor ikke at gøre det igen.

Se Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvor man kan hente listen samt få yderligere information om, hvad man skal gøre, hvis man som tidligere sukkerroedyrker har penge til gode. 

Baggrund for tilbagebetalingen 

De tidligere sukkerroedyrkere skal sammen med Nordic Sugar have tilbagebetalt en del af produktionsafgiften, som tilbage i årene 1999 og 2000 blev opkrævet og indbetalt til EU. Der er for Danmarks vedkommende tale om et beløb på i alt ca. 81 mio. kr, hvoraf ca. 43 mio. kr skal tilbage til dyrkerne og resten til Nordic Sugar. Dyrkernes andel skal retur til præcis de dyrkere, som dengang indbetalte afgiften.

Tilbagebetalingen er resultatet af en retssag, som blev anlagt mod EU, der blev dømt for at have opkrævet for stort et beløb og således skal tilbagebetale den for-meget opkrævede afgift. Tilbagebetalingen ligger i forlængelse af en tilsvarende tilbagebetalingsrunde i 2014, hvor det dengang drejede sig om årene 2001-2005. Når tilbagebetalingen sker ad to omgange, skyldes det, at der har kørt to separate retssager i EU-systemet på hver sin periode.