Vigtigt med samtykke fra medlemmer til overførsel af persondata

Den nye EU-persondataforordning (GDPR) trådte i kraft i maj 2018, og forordningen kræver, at medlemmer skal give samtykke til Nordic Sugar, såfremt de fortsat skal kunne udlevere persondata til Danske Sukkerroedyrkere. Samtykke gives via Nordic Sugars hjemmeside.

Den nye EU-persondataforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018, og med den nye forordning er det nu et krav, at man skal give et særskilt og tydeligt samtykke til Nordic Sugar, såfremt de fortsat skal kunne udlevere persondata til Danske Sukkerroedyrkere.

Det er ikke længere tilstrækkeligt, at det indgår i Brancheaftalen, som ligger som fundament ved indgåelse af roekontrakten med Nordic Sugar.

Uden et samtykke modtager vi således ikke længere kontaktoplysninger fra Nordic Sugar med navne og adresser på vore medlemmer, og vi vil ikke have mulighed for at udsende f.eks. indkaldelse til generalforsamlingen eller udsende vores medlemsblad Sukkerroenyt.

Giv samtykke på Nordic Sugars hjemmeside

Hovedparten af dyrkerne har allerede givet et samtykke til Nordic Sugar i forbindelse med kontrakttegningen til 2019, men der er fortsat nogle, der endnu ikke har givet dette samtykke. Herunder de nuværende dyrkere, som alene har flerårige kontrakter fra tidligere år, og derfor endnu ikke har fået forelagt muligheden på hjemmesiden for at give tilsagnet.

Nordic Sugar har nu lagt tilsagnsmuligheden ud på deres hjemmeside til de dyrkere, der endnu ikke har givet det.

Her fra foreningen opfordrer vi til, at man går ind på siden og giver tilsagnet, således at vi har de nødvendige kontaktinformationer på alle vore medlemmer.

Følg linket og log derefter ind på ”Mine sider”. Klik her for at gå til siden. 

Procedure omlægges

Ændringen vil sandsynligvis føre til, at vi til den kommende Brancheaftale i 2020 omlægger den hidtidige simple procedure, således at vi her fra Danske Sukkerroedyrkere går over til fuldt ud at ajourføre adresserne via eget system, selvom det vil føre til et øget administrativt arbejde. Indtil det sker, er det dog som nævnt vigtigt, at alle medlemmer giver deres samtykke til, at Nordic Sugar kan overføre de nødvendige persondata her til Danske Sukkerroedyrkere.