Resultat af variable kontrakter 2018

Som Nordic Sugar allerede har informeret til de berørte dyrkere, er resultatet af de variable kontrakter 2018 dårligere end forventet som følge af en lav roemængde og en mindre pulpafregning. Dette ændres fra 2020, hvor koblingen til roemængden fjernes og pulpafregningen udgør et fast beløb, således at de variable kontrakter forenkles.

  

Som følge af Nordic Sugars dårlige regnskabsresultat er der et Resultatfradrag på 24,12 kr i 2018-kontrakterne med variabel pris. På pulpen er der ligeledes en negativ regulering på 5,18 kr i forhold til udgangsbeløbet. Alt i alt er der således tale om et fradrag på 29,30 kr.

 

Vedr. et Resultattillæg/-fradrag var den oprindelige forventning, at ved et Nordic Sugar regnskabsresultat på 0 eller mindre ville der være et fradrag på 18 kr pr. ton roer i 2018, men dette var beregnet ved en gennemsnitlig roemængde og fuld kontrahering. Roemængden blev mindre i 2018, især som følge af tørken, hvilket har givet et større fradrag pr. ton roer, idet det samlede tillæg/fradrag i henhold til kontrakten fordeles på den samlede roemængde. Hertil kommer som omtalt reguleringen på pulpen, som desværre også har været negativ i 2018.

 

I den nye Brancheaftale og variable kontrakter for 2020 er koblingen til den samlede roemængde fjernet, og prisen i de variable kontrakter angives ved et 0-resultat for Nordic Sugar. Herved kan der kun blive tale om et tillæg, som kan aflæses i en tabel i Leveringskontrakten. Endvidere udgør pulpafregningen i de variable kontrakter fra 2020 et fast beløb på 22,50 kr pr. ton roer – i lighed med kontrakter med fast pris. Herved bliver de variable kontrakter fra 2020 mere enkle.