Historie

Historisk beskrivelse

"Danske Sukkerroedyrkere" er etableret den 5. juni 1902 af de daværende lokale sukkerroedyrkerforeninger.

De lokale foreninger var dengang (og frem til deres opløsning i 2007) centreret omkring de enkelte sukkerfabrikker, hvor medlemmerne var dyrkere med levering af sukkerroer til de pågældende sukkerfabrikker. Disse lokale dyrkerforeninger blev dannet forholdsvist hurtigt efter etableringen af fabrikkerne - med den første omkring Nakskov Sukkerfabrik i 1883.

Beslutningen om at danne en landsforening blev taget på et møde i Maribo i 1902, hvor ca. 60 repræsentanter for samtlige de lokale foreningerne var tilstede. Her blev det besluttet "at etablere en samvirken mellem foreningerne igennem en fællesbestyrelse, bestående af to medlemmer fra hver sukkerfabriks distrikt". 

Heraf kommer, at foreningens navn frem til 1994 var "De samvirkende danske Sukkerroedyrkerforeninger".


Lektor Claus Bjørn, Københavns Universitet skrev i forbindelse med Danske Sukkerroedyrkeres 100 års jubilæum i 2002 bogen:

"Danske Sukkerroedyrkere i 100 år - uddrag".