Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Danske Sukkerroedyrkere

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Danske Sukkerroedyrkere (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Danske Sukkerroedyrkere

CVR-nr. 22599011

Axeltorv 3, 1. sal

1609 København V

+45 33394000

ks@lf.dk

 

2. Brug af personoplysninger

Danske Sukkerroedyrkere varetager opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd med dyrkning af sukkerroer til sukkerfremstilling. Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af ydelser til vore medlemmer samt kontakt med kunder og samarbejdspartnere. Vores ydelser – fra medlemsservice til fælles løsninger der understøtter sukkerroedyrkningen - er nærmere beskrevet på vores hjemmeside www.danskesukkerroedyrkere.dk

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

a. Almindelige personoplysninger – navn og kontaktoplysninger: Navn, postadresse, email, telefonnummer og lignende kontaktdata.

b. Almindelige personoplysninger – identitetsoplysninger: Vi indsamler dyrkernummer, CVR-nummer, CPR-nummer og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.

c. Almindelige personoplysninger - betalingsdata: Vi indsamler oplysninger om bankkonto.

d. Almindelige personoplysninger – virksomhedsdata: Vi indsamler oplysninger om din virksomhed.

e. Almindelige personoplysninger – indhold: Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til os. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.

 

4. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

a. Direkte fra dig

b. Fra Nordic Sugar A/S (videregivet til os i henhold til dit tilsagn til Nordic Sugar A/S)

c. Offentlige erhvervsregistre

 

5. Behandlingsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til levering af vores ydelser:

a. Generelle forretningsbetingelser

b. Aftaler

c. Samtykker

d. Lovgrundlag

 

6. Videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Databehandlere vi har indgået databehandleraftaler med for at kunne løse opgaverne og varetage dine interesser.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

a. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet

b. For at overholde en retlig forpligtelse

c. Til videnskabelige eller statistiske formål

d. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra medlems-/kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde, hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

 

8. Dine rettigheder Du har følgende rettigheder

Du har følgende rettigheder:

a. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

b. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

c. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

d. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke

e. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

f. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til ks@lf.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Senest opdateret den 2. november 2018