Seneste nyt fra Danske Sukkerroedyrkere

Ændret hybridordning – senest levering frem til 10. december og fleksibilitet

Hybridordningen ændres som oplyst fra en dato-styret ordning til en mere smidig markstyret ordning. Herved kan egne leverancer blive fordelt over første del af kampagnen, men maksimalt frem til 10. december. Mængdegrænsen er endvidere nu opjusteret til 30 procent, og Nordic Sugar lover fleksibilitet. Samtidig udsættes fristen for tilmelding til den 20. marts 2018.

Selvkørere, husk fristen 15. marts

Selvkørere skal være opmærksom på fristen den 15. marts, såfremt man ønsker at tilmelde sig til hybridordningen. Tilsvarende er fristen den 15. marts, såfremt man ikke ønsker at rense sine roer i hele kampagnen.

Nye vedtægter og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

På Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling den 5. marts 2018 stemte et stort flertal for forslaget til nye vedtægter, som bl.a. indeholder en reduktion af bestyrelsen til 10 med-lemmer. Anita Halbye og Helge Danneskiold-Samsøe blev nyvalgt til bestyrelsen.

Læs flere nyheder

Sukkerroe-Nyt

Hent det seneste nummer af Sukkerroe-Nyt:

Sukkerroe-Nyt Nr. 1 2018

 Se tidligere numre