Seneste nyt fra Danske Sukkerroedyrkere

Kampagnestart – stort behov for sen start

Som følge af tørken har roerne brug for så lang en tilvækst som muligt her i efteråret. Nor-dic Sugar fastsætter starttidspunktet for kampagnen, men fra Danske Sukkerroedyrkere har vi et kraftigt ønske om så sen en start som mulig.

Regneark vedr. roepris 2019

Danske Sukkerroedyrkeres regneark med roeprisen for 2019 kan nu hentes her. Arket kan benyttes til at beregne en forventet indtægt fra sukkerroerne i 2019, hvor man kan indlægge sine egne forventninger til udbytte m.v.

Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift – afventer afklaring fra myndighederne

Som tidligere oplyst skal de daværende sukkerroedyrkere og Nordic Sugar have tilbagebetalt en EU-produktionsafgift for årene 1999 og 2000. Vi afventer fortsat en afklaring fra myndighederne, og processen er derfor endnu ikke så langt som tidligere forventet.

Læs flere nyheder
Sukker-roe Nyt 2-2018

Sukkerroe-Nyt

Hent det seneste nummer af Sukkerroe-Nyt:

Sukkerroe-Nyt Nr. 2 2018

 Se tidligere numre