Resultat af variable kontrakter 2018

Som Nordic Sugar allerede har informeret til de berørte dyrkere, er resultatet af de variable kontrakter 2018 dårligere end forventet som følge af en lav roemængde og en mindre pulpafregning. Dette ændres fra 2020, hvor koblingen til roemængden fjernes og pulpafregningen udgør et fast beløb, således at de variable kontrakter forenkles.

Regneark vedr. roepris 2020

Danske Sukkerroedyrkeres regneark med beregning på roeprisen for 2020 kan nu hentes her på siden. Arket kan benyttes til at beregne en forventet indtægt fra sukkerroerne i 2020, hvor man kan indlægge sine egne forventninger til udbytte m.v.

Se hovedpunkterne i den nye Brancheaftale for 2020

Hovedpunkterne i den nye Brancheaftale for roedyrkningen fra 2020 indgået mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar blev kort gennemgået på Roedagen den 13. juni. Aftalen med hovedpunkterne blev udleveret på mødet og kan også hentes her på siden.

Sukker-roe Nyt 2-2018

Sukkerroe-Nyt

Hent det seneste nummer af Sukkerroe-Nyt:

Sukkerroe-Nyt Nr. 3 2019

 Se tidligere numre