Seneste nyt fra Danske Sukkerroedyrkere

Regneark vedr. roepris 2019

Danske Sukkerroedyrkeres regneark med roeprisen for 2019 kan nu hentes her. Arket kan benyttes til at beregne en forventet indtægt fra sukkerroerne i 2019, hvor man kan indlægge sine egne forventninger til udbytte m.v.

Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift – afventer afklaring fra myndighederne

Som tidligere oplyst skal de daværende sukkerroedyrkere og Nordic Sugar have tilbagebetalt en EU-produktionsafgift for årene 1999 og 2000. Vi afventer fortsat en afklaring fra myndighederne, og processen er derfor endnu ikke så langt som tidligere forventet.

Aftale om roeprisen for 2019

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået en aftale om roeprisen for 2019. Aftalen indeholder en uændret basispris på de to 1-årige kontrakttyper. Hertil kommer en forbedring i EBIT-modellen, som ligger bag både den 1-årige og 3-årige kontrakt med vari-abel pris. Som følge af markedssituationen med den lave sukkerpris i EU er der et prisfald på de to 3-årige kontrakttyper.

Læs flere nyheder
Sukker-roe Nyt 2-2018

Sukkerroe-Nyt

Hent det seneste nummer af Sukkerroe-Nyt:

Sukkerroe-Nyt Nr. 2 2018

 Se tidligere numre