Rapport giver forbedret viden om tunge køretøjers påvirkning af vej

Nu foreligger rapporten over forsøg med bæltekøretøjer og andre tunge køretøjers påvirkning af vejene på baggrund af et stor forsøg i 2018 udført i et bredt samarbejde på tværs af myndigheder og organisationer, herunder Danske Sukkerroedyrkere. Sammenfattet viser forsøgene, at tunge køretøjer uanset type generelt er hårde ved vejene, men samtidig at sliddet på vejene ikke er større end hidtil antaget, og at landbrugskøretøjerne ikke er værre end de i dag tilladte alternativer.

Generalforsamling d. 4. marts i Sakskøbing

Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling den 4. marts 2019 i Sakskøbing havde en flot tilslutning med omkring 250 deltagere. Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2018 kan hentes her på siden.

Lidt over 900 tidligere sukkerroedyrkere mangler fortsat at få tilbagebetalt EU-produktionsafgift

Efter den seneste udbetalingsrunde er der fortsat 900 tidligere sukkerroedyrkere, som har penge til gode fra den daværende EU-produktionsafgift fra 1999 og 2000. Tjek Landbrugsstyrelsens liste om du er på listen eller kender nogen på den!

Sukker-roe Nyt 2-2018

Sukkerroe-Nyt

Hent det seneste nummer af Sukkerroe-Nyt:

Sukkerroe-Nyt Nr. 2 2019

 Se tidligere numre