Se hovedpunkterne i den nye Brancheaftale for 2020

Hovedpunkterne i den nye Brancheaftale for roedyrkningen fra 2020 indgået mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar blev kort gennemgået på Roedagen den 13. juni. Aftalen med hovedpunkterne blev udleveret på mødet og kan også hentes her på siden.

Aftale om ny Brancheaftale for 2020

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået en ny Brancheaftale om vilkår og priser for roedyrkningen fra 2020. Der vil kort blive informeret om hovedpunkterne på Roedagen på Sofiehøj den 13. juni, hvorefter der vil være uddybende information på fire dyrkermøder den 17. juni og 19. juni.

Rapport giver forbedret viden om tunge køretøjers påvirkning af vej

Nu foreligger rapporten over forsøg med bæltekøretøjer og andre tunge køretøjers påvirkning af vejene på baggrund af et stor forsøg i 2018 udført i et bredt samarbejde på tværs af myndigheder og organisationer, herunder Danske Sukkerroedyrkere. Sammenfattet viser forsøgene, at tunge køretøjer uanset type generelt er hårde ved vejene, men samtidig at sliddet på vejene ikke er større end hidtil antaget, og at landbrugskøretøjerne ikke er værre end de i dag tilladte alternativer.

Sukker-roe Nyt 2-2018

Sukkerroe-Nyt

Hent det seneste nummer af Sukkerroe-Nyt:

Sukkerroe-Nyt Nr. 2 2019

 Se tidligere numre