Seneste nyt fra Danske Sukkerroedyrkere

Mål at få fastlagt roekontrakt og roepris for 2019 i begyndelsen af juli

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar drøfter aktuelt vilkår og pris for roekontrakten 2019. Målsætningen er en aftale og udmelding herom i begyndelsen af juli, så man har optimale muligheder for at planlægge næste års afgrøder og roeareal.

Positivt med fremrykket slutafregning for 2017-kampagnen

Nordic Sugar har fremrykket udbetalingen af slutafregningen for 2017-kampagnen, således at betalingen sker allerede her den 9. maj i stedet for normalt den 15. juli. Fra Danske Sukkerroedyrkere finder vi det særdeles positivt med dette tiltag til gavn for dyrkernes aktuelle likviditet.

EU-forbud mod Gaucho

EU vedtog den 28. april et forbud mod brugen neonicotinoider, hvilket bl.a. rammer bejdsemidlet Gaucho, der bruges på roefrø. Sukkerroer er således også omfattet af forbuddet, selvom planten ikke blomstre og således ikke udgør en risiko for bierne.

Læs flere nyheder
Sukker-roe Nyt 2-2018

Sukkerroe-Nyt

Hent det seneste nummer af Sukkerroe-Nyt:

Sukkerroe-Nyt Nr. 2 2018

 Se tidligere numre