mark

Om foreningen

Danske Sukkerroedyrkere er en forening for landmænd med kontrakt på dyrkning og levering af sukkerroer til sukkerfabrikkerne i Danmark.

Foreningen har ca. 1.000 medlemmer, som dyrker ca. 34.000 ha med sukkerroer med en samlet produktion på ca. 2,5 mio. tons sukkerroer. Roerne danner grundlag for en årlig produktion på 400.000-450.000 tons sukker.

 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som sukkerroedyrkere i enhver henseende.

Blandt foreningens arbejdsgaver er udformning af kontraktvilkår og roepriser, hvilket sker i samarbejde med sukkerproducenten i Danmark. Hertil kommer varetagelse af politiske interesser for sukkerroedyrkningen i Danmark og EU, forskning- og forsøg på området samt generel varetagelse af alle forhold med relevans for sukkerroedyrkningen.

Danske Sukkerroedyrkere administrerer desuden Sukkerroeafgiftsfonden.

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, der finder sted årligt på den første mandag i marts måned.