mark

Brancheaftale

Forhold vedr. dyrkning og levering af sukkerroer fastlægges i henhold til EU’s markeds-ordning ved aftale mellem de involverede parter ved udformning af en Brancheaftale. I Danmark indgås Brancheaftaler mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar A/S.