mark

Brancheaftale

Forhold vedr. dyrkning og levering af sukkerroer fastlægges i henhold til EU’s markeds-ordning ved aftale mellem de involverede parter ved udformning af en Brancheaftale. I Danmark indgås Brancheaftaler mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar A/S.

Den seneste aftale blev indgået den 9. januar 2017 med virkning for den 3-årige periode 2017/18 – 2019/20 inkl. (dyrkningssæsonerne 2017 – 2019 inkl.).

Nye tiltag og ændringer i løbet af Brancheaftalens løbetid reguleres via tillægsaftaler til Brancheaftalen.

Aftaler for 2017-19 samt de seneste forudgående perioder kan hentes her på siden.